Lietuvos matematikų draugija jungia Lietuvos matematikus – mokslininkus, pedagogus, kitose įmonėse ir organizacijose dirbančius specialistus, visus besidominčius matematika asmenis.

Asociacijos pagrindiniai tikslai yra:

  • plėtoti Lietuvoje matematikos mokslą ir jo taikymus,
  • rūpintis matematiniu ugdymu, visuomenės matematiniu švietimu bei kultūra,
  • padėti Lietuvos matematikams siekti profesionalumo,
  • ugdyti kūrybinę matematikų iniciatyvą,
  • propaguoti mokslinių darbų rezultatus ir populiarinti matematines žinias,
  • plėtoti bendradarbiavimą su užsienio šalių matematikų organizacijomis.

Lietuvos matematikų draugija yra Europos matematikų draugijos (EMS) ir Tarptautinės matematikų
sąjungos (IMU) narė. Draugijos narystė šiose asociacijose yra remiama Lietuvos mokslo tarybos programos ,,Parama akademinėms asociacijoms“.