Lietuvos matematikų draugijos valdyba, išrinkta 2014 m. birželio 27 d. LMD suvažiavime:

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga e-adresas
1. Giedrius Alkauskas VU giedrius.alkauskas@mif.vu.lt
2. Antanas Apynis VU antanas.apynis@mif.vu.lt
3. Juozas Augutis VDU j.augutis@adm.vdu.lt
4. Kęstutis Dučinskas KU kestutis.ducinskas@ku.lt
5. Feliksas Ivanauskas VU feliksas.ivanauskas@mif.vu.lt
6. Vytautas Janilionis KTU vytautas.janilionis@ktu.lt
7. Donatas Jurgaitis ŠU pletra@cr.su.lt
8. Romualdas Kašuba VU romualdas.kasuba@mif.vu.lt
9. Aleksandras Krylovas VGTU akr@fm.vgtu.lt
10. Kęstutis Kubilius VU kestutis.kubilius@mif.vu.lt
11. Ričardas Kudžma VU ricardas.kudzma@mif.vu.lt
12. Antanas Laurinčikas VU antanas.laurincikas@mif.vu.lt
13. Remigijus Leipus VU remigijus.leipus@mif.vu.lt
14. Eugenijus Manstavičius VU eugenijus.manstavicius@mif.vu.lt
15. Edmundas Mazėtis VU edmundas.mazetis@mif.vu.lt
16. Kazimieras Padvelskis VGTU kazimieras.padvelskis@vgtu.lt
17. Vygantas Paulauskas VU vygantas.paulauskas@mif.vu.lt
18. Vidmantas Pekarskas KTU vidmantas.pekarskas@fmf.ktu.lt
19. Šarūnas Repšys VU sarunas.repsys1@mif.vu.lt
20. Regina Rudalevičienė MA lmma.valdyba@gmail.com
21. Stasys Rutkauskas VU stasys.rutkauskas@mii.vu.lt
22. Mifodijus Sapagovas VU mifodijus.sapagovas@mii.vu.lt
23. Marytė Skakauskienė ŠMM maryte.skakauskiene@smm.lt
24. Gediminas Stepanauskas VU gediminas.stepanauskas@mif.vu.lt
25. Darius Šiaučiūnas ŠU dekanas@mi.su.lt

 

LMD revizijos komisija

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Stasys Čirba VGTU Lietuvos Matematikų Draugijos ir LJMM finansų apskaitos kontrolė
2. Edmundas Gaigalas VU Lietuvos Matematikų Draugijos ir LJMM finansų apskaitos kontrolė
3. Dalius Pumputis LEU Lietuvos Matematikų Draugijos ir LJMM finansų apskaitos kontrolė