Lietuvos matematikų draugijos valdyba, išrinkta 2017 m. birželio 21 d. LMD suvažiavime:

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga e-adresas
1. Giedrius Alkauskas VU giedrius.alkauskas@mif.vu.lt
2. Juozas Augutis VDU juozas.augutis@vdu.lt
3. Paulius Drungilas VU paulius.drungilas@mif.vu.lt
4. Kęstutis Dučinskas KU kestutis.ducinskas@ku.lt
5. Vytautas Janilionis KTU vytautas.janilionis@ktu.lt
6. Romualdas Kašuba VU romualdas.kasuba@mif.vu.lt
7. Danute Krapavickaitė VGTU danute.krapavickaite@vgtu.lt
8. Aleksandras Krylovas VGTU aleksandras.krylovas@vgtu.lt
9. Kęstutis Kubilius VU kestutis.kubilius@mii.vu.lt
10. Remigijus Leipus VU remigijus.leipus@mif.vu.lt
11. Eugenijus Manstavičius VU eugenijus.manstavicius@mif.vu.lt
12. Edmundas Mazėtis VU edmundas.mazetis@mif.vu.lt
13. Bronė Narkevičienė KTU brone.narkeviciene@ktu.lt
14. Rimas Norvaiša VU rimas.norvaisa@mii.vu.lt
15. Kazimieras Padvelskis VGTU kazimieras.padvelskis@vgtu.lt
16. Vygantas Paulauskas VU vygantas.paulauskas@mif.vu.lt
17. Daiva Petkevičiūtė KTU daiva.petkeviciute@ktu.lt
18. Minvydas Ragulskis KTU minvydas.ragulskis@ktu.lt
19.

Stasys Rutkauskas

VU
20. Mifodijus Sapagovas VU mifodijus.sapagovas@mii.vu.lt
21. Marytė Skakauskienė ŠMM maryte.skakauskiene@smm.lt
22. Gediminas Stepanauskas VU gediminas.stepanauskas@mif.vu.lt
23. Darius Šiaučiūnas ŠU darius.siauciunas@su.lt
24. Artūras Štikonas VU arturas.stikonas@mii.vu.lt
25. Pranas Žilinskas VU MII pranas@tev.lt

 

LMD Valdybos atsakingasis sekretorius

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Danute Krapavickaitė VGTU Valdybos darbo organizavimas, informacijos teikimas, LMD narių apskaita, kitų Prezidento pavedimų vykdymas

 

LMD iždininkas

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Pranas Žilinskas VU LMD biudžeto apskaita ir vykdymas, nario mokesčio surinkimas

 

LMD revizijos komisija

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Edmundas Gaigalas VU LMD finansų apskaitos kontrolė
2. Natalja Kosareva VGTU LMD finansų apskaitos kontrolė
3. Dalius Pumputis LEU LMD finansų apskaitos kontrolė