Lietuvos matematikų draugijos valdyba, išrinkta 2021 m. birželio 16 d. LMD suvažiavime:

 

Nr. Vardas, Pavardė Įstaiga e-paštas
1. Paulius Drungilas VU MIF
2. Kęstutis Dučinskas KU
3. Vytautas Janilionis KTU
4. Jonas Jankauskas VU MI
5. Ričardas Krikštolaitis VDU
6. Kęstutis Kubilius VU DMSTI
7. Remigijus Leipus VU TMI remigijus.leipus@mif.vu.lt
8. Rūta Levulienė VU TMI ruta.levuliene@mif.vu.lt
9. Eugenijus Manstavičius VU MIF
10. Vilma Nekrašaitė-Liegė Vilnius Tech
11. Renata Macaitienė VU ŠA
12. Edmundas Mazėtis VU MI
13. Bronė Narkevičienė KTU
14. Rimas Norvaiša VU TMI
15. Kazimieras  Padvelskis Vilnius Tech
16. Vygantas Paulauskas VU MIF
17. Daiva Petkevičiūtė KTU
18. Regina Rudalevičienė LMMA
19. Rūta Simanavičienė Vilnius Tech
20. Marytė Skakauskienė ŠMMC
21. Darius Šiaučiūnas VU ŠA
22. Jonas Šiaulys VU MI
23. Artūras Štikonas VU TMI arturas.stikonas@mif.vu.lt
24. Sigita Urbonienė VDU
25. Pranas Žilinskas TEV pranas@tev.lt

LMD Valdybos atsakingasis sekretorius

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Rūta Levulienė VU TMI Valdybos darbo organizavimas, informacijos teikimas, LMD narių apskaita, kitų Prezidento pavedimų vykdymas

 

LMD iždininkas

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Pranas Žilinskas VU LMD biudžeto apskaita ir vykdymas, nario mokesčio surinkimas

 

LMD revizijos komisija

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Roma Kačinskaitė VDU Pirmininkė, LMD finansų apskaitos kontrolė
2. Martynas Manstavičius VT MI LMD finansų apskaitos kontrolė
3. Dalius Pumputis Vilnius Tech LMD finansų apskaitos kontrolė

 

 

Lietuvos matematikų draugijos valdyba, išrinkta 2017 m. birželio 21 d. LMD suvažiavime:

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga e-adresas
1. Giedrius Alkauskas VU giedrius.alkauskas@mif.vu.lt
2. Juozas Augutis VDU juozas.augutis@vdu.lt
3. Paulius Drungilas VU paulius.drungilas@mif.vu.lt
4. Kęstutis Dučinskas KU kestutis.ducinskas@ku.lt
5. Vytautas Janilionis KTU vytautas.janilionis@ktu.lt
6. Romualdas Kašuba VU romualdas.kasuba@mif.vu.lt
7. Danute Krapavickaitė VGTU danute.krapavickaite@vilniustech.lt
8. Aleksandras Krylovas VGTU aleksandras.krylovas@vilniustech.lt
9. Kęstutis Kubilius VU kestutis.kubilius@mif.vu.lt
10. Remigijus Leipus VU remigijus.leipus@mif.vu.lt
11. Eugenijus Manstavičius VU eugenijus.manstavicius@mif.vu.lt
12. Edmundas Mazėtis VU edmundas.mazetis@mif.vu.lt
13. Bronė Narkevičienė KTU brone.narkeviciene@ktu.lt
14. Rimas Norvaiša VU rimas.norvaisa@mif.vu.lt
15. Kazimieras Padvelskis VGTU kazimieras.padvelskis@vilniustech.lt
16. Vygantas Paulauskas VU vygantas.paulauskas@mif.vu.lt
17. Daiva Petkevičiūtė KTU daiva.petkeviciute@ktu.lt
18. Minvydas Ragulskis KTU minvydas.ragulskis@ktu.lt
19.

Stasys Rutkauskas

VU
20. Mifodijus Sapagovas VU mifodijus.sapagovas@mif.vu.lt
21. Marytė Skakauskienė ŠMM maryte.skakauskiene@gmail.com
22. Gediminas Stepanauskas VU gediminas.stepanauskas@mif.vu.lt
23. Darius Šiaučiūnas ŠU darius.siauciunas@sa.vu.lt
24. Artūras Štikonas VU arturas.stikonas@mif.vu.lt
25. Pranas Žilinskas VU MII pranas@tev.lt

 

LMD Valdybos atsakingasis sekretorius

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Danute Krapavickaitė VGTU Valdybos darbo organizavimas, informacijos teikimas, LMD narių apskaita, kitų Prezidento pavedimų vykdymas

 

LMD iždininkas

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Pranas Žilinskas VU LMD biudžeto apskaita ir vykdymas, nario mokesčio surinkimas

 

LMD revizijos komisija

Nr. Vardas, pavardė Įstaiga Veiklos sritis
1. Edmundas Gaigalas VU LMD finansų apskaitos kontrolė
2. Natalja Kosareva VGTU LMD finansų apskaitos kontrolė
3. Dalius Pumputis LEU LMD finansų apskaitos kontrolė