Draugijos nariais gali būti matematikos mokslo darbuotojai, aukštųjų mokyklų matematikos dėstytojai, kitų mokyklų matematikos mokytojai bei dėstytojai ir kiti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie savo kūrybine veikla prisideda prie matematikos mokslo ir jo dėstymo metodų plėtotės Lietuvoje.

Kandidatai į Draugijos narius pateikia Valdybai prašymus su bent viena Draugijos nario rekomendacija. Prašymo formą galima rasti čia. Užpildyta skanuota forma gali būti pateikta elektroniniu paštu ruta.levuliene@mif.vu.lt .

Draugijos nario stojamasis mokestis 5 EUR, metinis mokestis  20 EUR.

Banko sąskaitos duomenys:

Lietuvos matematikų draugija
Naugarduko 24, Vilnius 03225
Sąskaitos Nr. LT14 7300 0100 0248 3004
suma 25 EUR
Pervedimo paskirtis: Vardenis Pavardenis, LMD stojamasis mokestis