2018 m. spalio 29 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks jungtinis LMA matematikos sekcijos ir Lietuvos matematikų draugijos seminaras-diskusija.

Moderatorius – Rimas Norvaiša (VU MIF).

Tema – ,,Matematikos mokytojų rengimas ir dalykinė pagalba jau dirbantiems mokytojams“

Santrauka. Seminare trumpai apžvelgsime pasaulyje vykstančius pokyčius mokyklinės matematikos turinio ir jos mokymo srityje. Jei norėtume dalyvauti gilinant mokyklinės matematikos turinį mūsų šalyje, tai reikėtų didelių permainų rengiant matematikos mokytojus ir suteikiant pagalbą jau dirbantiems mokytojams. Savo nuomone šiais klausimais taip pat pasidalins pradinių klasių mokytojų rengime dirbanti Vaiva Grabauskienė ir matematikos mokytojas Vytautas Miežys.

2018 m. rugsėjo 24 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Gediminas Stepanauskas (VU MIF).

Tema – ,,Įspūdžiai iš Tarptautinio matematikų kongreso Brazilijoje“

Norvegijos mokslų akademija kviečia nominuoti kandidatus 2019 m. Abelio premijai. Abelio premija teikiama už ypač reikšmingus mokslinius pasiekimus matematikoje, tame tarpe teorinėje informatikoje, matematinėje fizikoje, tikimybių teorijoje, skaitinėje analizėje, statistikoje, matematikos taikymuose. Daugiau informacijos čia.

Rio de Žaneire vykstančiame Tarptautiniame matematikų kongrese įteikti prestižiniai matematikos apdovanojimai: Fields’o medalis, Rolfo Nevanlinna prizas, Carl Friedrich Gauss’o prizas, Chern’o medalis ir Leelavati prizas. Laimėtojų sąrašas čia.

AR

2018 m. liepos 4 d. mirė ilgametis Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojas, buvęs fakulteto dekanas docentas Alfonsas Raudeliūnas.

Alfonsas Raudeliūnas gimė 1929 m. spalio 29 d. Kaišiadorių rajono Padalių kaime. 1954 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Fizikos–matematikos fakultetą. 1962–1963 m. dirbo Fizikos–matematikos fakulteto prodekanu, 1965–1974 buvo Matematikos ir mechanikos fakulteto dekanu. 1962 m. apgynė daktaro disertaciją (vad. Vytautas Statulevičius), 1965 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. Paskelbė mokslinių straipsnių apie tikimybių teorijos ribines teoremas

Daugiau kaip dešimtmetį Alfonsas Raudeliūnas buvo fakulteto mokslinės tarybos pirmininkas, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, aktyvus matematikos mokslų propaguotojas. Didelį darbą nuveikė būdamas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejinio štabo vadovu. 1979 metais jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio dėstytojo vardas. A. Raudeliūnas buvo puikus, studentų mylimas ir gerbiamas pedagogas, populiarių vadovėlių autorius. Buvo rūpestingas ir mylimas šeimos tėvas ir senelis.

Šviesus Alfonso Raudeliūno atminimas išliks Lietuvos matematikų bendruomenės atmintyje.