2018 m. balandžio 30 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Franz Winkler (Johannes Kepler University, Linz).

Tema – ,,Symbolic solutions of algebraic differential equations“

Esame dėkingi visiems, parėmusiems LMD ankstesniais metais, džiaugsimės jeigu 2 % (ar mažiau) nuo pajamų skirsite draugijai ir šiemet. Tai padės organizuoti įvairius matematikos švietimo renginius, olimpiadas, konkursus, skirti stipendijas bei įgyvendinti kitas įstatuose numatytas veiklas. Skaityti daugiau →

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos 59-ojoje konferencijoje, kuri vyks 2018 m. birželio mėn. 18-19 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23). Daugiau informacijos adresu: http://if.vdu.lt/lmd59/

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome iki 2018 m. gegužės 1 d. registruotis Lietuvos matematikos rinkinio – LMD darbų tinklalapyje<http://www.mii.lt/LMR>. Būtina pateikti dalyvio duomenis, nurodyti sekciją ir pranešimo pavadinimą. Jeigu iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu LMD59@vdu.lt

2018 m. kovo 19 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Alfonso Montes-Rodríguez (University of Sevilla).

Tema – ,,The Perron–Frobenius operator intertwines the Hilbert transform:
applications to the Klein–Gordon equation“

css

2017 metų Lietuvos mokslo premijų laureatais tapo ir trys matematikai. Fizinių mokslų srityje premija paskirta Raimondui Čiegiui, Mifodijui Sapagovui ir Artūrui Štikonui už darbų ciklą „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai“.

Sveikiname laureatus!

Skaityti daugiau →

2018 m. vasario 26 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Artūras Štikonas (VU MIF).

Tema – ,,Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai“

(2017 metų mokslo premija, M. Sapagovas, R. Čiegis, A. Štikonas)

balcytis

2018 m. vasario 6 d. mirė Bronius Balčytis – matematikos pedagogikos patriarchas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos matematikų draugijos narys. Profesoriaus sudarytais vadovėliais iki šiol naudojamasi visose Lietuvos mokyklose. Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniame kataloge yra per 330 jo parengtų vadovėlių, knygų mokytojams ir pratybų sąsiuvinių, taip pat kitų metodinių priemonių lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Nuo pirmojo prof. B. Balčyčio matematikos vadovėlio I klasei pasirodymo praėjo beveik 50 metų. 1970–1995 metais Lietuvoje pradinėse klasėse buvo mokomasi vien iš prof. B. Balčyčio vadovėlių. Pagrindinis profesoriaus siekis buvo ne  moksliniai vardai ar laipsniai, kuriuos jis gavo žymiai vėliau, bet būsimųjų išsilavinusių Lietuvos piliečių – pradinukų – matematinis-loginis ugdymas, pagalba jų mokytojams.

Skaityti daugiau →

2018 m. sausio 21 d. LRT laidoje ,,Nes man tai rūpi“ dalyvavo Vilniaus universiteto profesoriai Rimas Norvaiša ir Alfredas Račkauskas, bei Lietuvos banko ekonomistas Povilas Lastauskas. Laidos įrašą galima rasti čia.