2015 m. Lietuvos matematikų draugija (LMD) įsteigė Jaunųjų matematikų premiją (JMP). Pirmoji JMP buvo paskirta 2016 m. Duisburgo-Eseno universiteto profesoriui Vytautui Paškūnui. Remiantis šios premijos konkurso nuostatais (su jais galima  susipažinti LMD svetainėje http://www.lmd.mif.vu.lt/lmd-jaunuju-matematiku-premija), skelbiamas antrasis 2018 m. JMP konkursas.

Skaityti daugiau →

2017 m. spalio 30 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Donatas Surgailis (VU).

Tema – ,,FIGARCH istorija“

(Vienos skirtuminės stochastinės lygties atsiradimo ir sprendimo istorija)

2017 m. spalio 2 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Eugenijus Manstavičius (VU MIF).

Tema – ,,Matematiniai epizodai“.

2017 m. birželio 21 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, kartu su 58-ąja LMD konferencija, įvyko eilinis LMD suvažiavimas. Jo metu buvo pateikta LMD 2014-2017 m. veiklos ataskaita. Su ja galima susipažinti čia.

Suvažiavimas pritarė pateiktai ataskaitai. Taip pat išrinkti nauji Draugijos valdymo organai (Prezidentas, Valdyba), iždininkas bei Revizijos komisija. Su jais galima susipažinti čia.

Suvažiavimas patvirtino naujus LMD narių mokesčius:

– stojamasis mokestis 5 Eur;

– metinis nario mokestis 10 Eur (2017 m.), 15 Eur (2018 m.),  20 Eur (2019 m.).