Esame dėkingi visiems, parėmusiems LMD ankstesniais metais, džiaugsimės jeigu 2 % (ar mažiau) nuo pajamų skirsite draugijai ir šiemet. Tai padės organizuoti ir remti įvairius matematikos švietimo renginius, olimpiadas, konkursus, konferencijas, skatinti jaunuosius mokslininkus, bei įgyvendinti kitas įstatuose numatytas veiklas.

Paramą galite pateikti internete http://deklaravimas.vmi.lt kartu su deklaracijomis.

Lietuvos matematikų draugijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris: 191607025
Pavadinimas: LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA
Buveinės adresas: Naugarduko 24, Vilnius 03225
Banko pavadinimas: AB Swedbank
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT147300010002483004

A č i ū tiems, kurie jau parėmė ir kurie dar parems!

 

Lietuvos matematikų draugijos prezidentas
Remigijus Leipus