Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius (Matematikos sekcija) ir  Lietuvos matematikų draugija

2023 m. spalio 9 d. (pirmadienis) 17 val.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, akademiko prof. Jono Kubiliaus auditorija, 102 a.)

Seminaras-diskusija

DIRBTINIS INTELEKTAS. NE KAŽKADA IR KAŽKUR, O DABAR IR MANO KOMPIUTERYJE

Seminare bus aptariami dirbtinio intelekto (DI) potencialūs taikymai ir galimybės, taip pat apžvelgiamos galimų grėsmių analizės. DI jau įsitvirtino ir susiformavo kaip svarbi, intriguojanti mokslinių tyrimų sritis. Tad ko mums dar trūksta, kad taptume (išliktume) lyderiais?

Renginio moderatorius – Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrasis narys prof. Raimondas Čiegis.

Įvadiniai pranešimai (trukmė 15 min.):

  • Dirbtinis intelektas – irgi intelektas? Pasižvalgykime po jo metodų (įrankių)

aibę – čia gausu gerų pažįstamų, bet daugelis jų surado „naują“ kvėpavimą.

LMA tikrasis narys prof. Raimondas ČIEGIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Matematinio modeliavimo katedra.

  • Dirbtinis intelektas – bauginančiai protingas?

Dr. Virginijus MARCINKEVIČIUS, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas.

  • Didelių kalbos modelių panaudojimas: naudos ir grėsmės.

Dr. Linas Petkevičius, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos institutas.

Jeigu per diskusiją planuojate naudoti vaizdinę informaciją, prašome prieš renginį perkelti ją į kompiuterį.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

LMA ir LMD seminaro, įvyksiančio spalio 9 d. 17 val., nuoroda nuotoliniams dalyviams (nuoroda atvira, t.y. gali jungtis visi turintys nuorodą):

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE0YzliNDgtNGY1NS00MjQwLThlOTItZjFkZmJkYzJkZDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

2023-10-09 kvietimas_derinti_taisytas

1 seminaras:

KTU MGMF mokslo seminaras

09 28

„The Ontology based Water Resources Monitoring System for Sustainable Regional Development“

Rugsėjo 28 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu doc. dr. Madina Mansurova (Al-Farabi Kazachstano nacionalinis universitetas) skaitys paskaitą „The Ontology based Water Resources Monitoring System for Sustainable Regional Development“. Seminaras vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuorodą bus siunčiame registracijos metu nurodytu el. paštu. Regitsracija į šį seminarą vyksta iki rugsėjo 24 d.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/2rabcx7b

2 seminaras:

KTU MGMF mokslo seminaras

10 26

 

„Employing cloud-based business intelligence solutions to administer auniversity“.

Spalio 26 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu dr. Gulshat Amirkhanova (Al-Farabi Kazachstano nacionalinis universitetas) skaitys paskaitą „Employing cloud-based business intelligence solutions to administer auniversity“. Seminaras vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuorodą bus siunčiame registracijos metu nurodytu el. paštu. Regitsracija į šį seminarą vyksta iki spalio 22 d.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/ks6wj4vs

EUGENIJUS STANKUS (1945-12-10 – 2023-08-07)

2023 metų rugpjūčio 7 d. po sunkios ligos mirė buvęs ilgametis VU Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas profesorius Eugenijus Stankus.

E.Stankus

Eugenijus Stankus gimė 1945 metų gruodžio 10 d. Maldučių kaime tuometiniame Rietavo valsčiuje. Mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje, kurioje jį matematikos mokė nuoširdus ir reiklus mokytojas Kazys Šikšnius. Baigęs mokyklą, E. Stankus įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą, kurį baigė 1970 metais, įgydamas matematiko kvalifikaciją. Nuo to laiko iki išėjimo į pensiją 2014 metais jis dirbo VU Matematikos ir informatikos fakultete asistentu (1970 – 1978 metais), vyr. dėstytoju (1978 – 1982 metais), docentu (1982 – 2008 metais), profesoriumi (2008 – 2014 metais), 2003 – 2014  metais buvo Matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėju. Dėstė tikimybių teoriją, tiesinę algebrą ir geometriją, skaičių teoriją, matematikos didaktiką, matematikos pagrindus ir kitus dalykus, buvo studentų vertinamas ir gerbiamas. 1973 – 1976 E. Stankus studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje, 1977 metais apgynė fizikos ir matematikos kandidato disertaciją tema „Tikimybiniai metodai Dirichlė L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje“ (darbo vadovas prof. Jonas Kubilius).  E. Stankaus mokslinio darbo sritys – skaičių teorija, tikimybinė skaičių teorija, matematikos didaktika, jis paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių. E. Stankus kėlė kvalifikaciją Maskvos M. Lomonosovo universitete, Leningrado Matematikos institute, Liono universitete Prancūzijoje.  2008 metais jis atliko habilitacinę procedūrą tema „Tikimybiniai metodai Dirichlė L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje“, tais pačiais metais jam suteiktas profesoriaus vardas.

Stankus kartu su bendraautoriais parašė eilę leidinių studentams: mokymo priemones „Tiesinė algebra ir geometrija“ (2005), „Ekonometrija“ (2005), vadovėlius „Matematika“ (2001), „Matematikos pagrindai“ (2009), internete paskelbė dėstomų dalykų konspektų. Ilgą laiką jis buvo Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, Žemaitijos kolegijos tarybos narys.

Ypač dideli E. Stankaus nuopelnai mokiniams ir matematikos mokytojams. Jis buvo vienas iš matematikos vadovėlių ir uždavinynų 11 – 12 klasėms (2003 – 2004) autorių, aktyviai dalyvavo matematikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skaitė daug paskaitų mokytojams, parengė metodinių rekomendacijų, buvo įvairių Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupių narys, Valstybinio matematikos brandos egzamino programos ir užduočių rengėjas, ilgai ir vaisingai dirbo Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos taryboje.  E. Stankus buvo vienas iš Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos atkūrimo 1998 metais iniciatorių, iki paskutinių dienų ruošė ir tikrino jos užduotis, ilgai tvarkė mokyklos internetinę svetainę, redagavo mokyklos leidinius. E. Stankus aktyviai reiškėsi regioninių olimpiadų veikloje, ruošė joms užduotis, vertino mokinių darbus, skaitė paskaitas mokytojams ir mokiniams. Jis buvo vienas iš  Rietavo komandinės matematikos olimpiados mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti organizatorių, ši olimpiada vyko kasmet 2002 – 2019 metais. 2016 metais E. Stankui suteiktas Rietavo savivaldybės garbės piliečio vardas.

Pasigesime Eugenijaus reiklaus požiūrio, nuoširdaus žodžio, mąslaus žvilgsnio. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.

 

2023 m.  gegužės 22 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:

Linas Petkevičius (VU Informatikos institutas):
chatGPT ir dideli kalbos/vaizdo modeliai

Populiari ir dažna diskusijų pastaruoju metu tema – kalbos modeliai. Seminare pažvelgsime į tipinius praktinius pavyzdžius, kaip modeliai gali būti naudingi. Tai pat bus apžvelgiama, kaip suformuluoti minimi matematiniai modeliai.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą. Pasidalinkite su savo kolegomis.

2023 m.  balandžio 24 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:
Viktor Skorniakov (VU Taikomosios matematikos institutas):

Pranešimo tema: Apie grupinį testavimą

Pranešimas skirtas supažindinti su grupiniu testavimu. Jo metu aptarsime metodo ištakas ir idėją, pagrindines sąvokas, schemų klasifikaciją,
susipažinsime su tipiniais ir keliais įdomiais – ilgą laiką neišspręstais – uždaviniais

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmMTdjOTktYmU4Ni00YTM5LTk4NjEtZWU4YTQ3ZWFhYjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą. Pasidalinkite su savo kolegomis.

 

Prof.  dr.  Algirdas AMBRAZEVIČIUS (1952-09-01 – 2023-04-13)

alg_10

Balandžio 13 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą po sunkios ligos paliko profesorius Algirdas Ambrazevičius. Liko nebaigtas skaityti Matematinės fizikos lygčių kursas, nebaigti moksliniai darbai, neįgyvendintos svajonės.

Algirdas Ambrazevičius gimė 1952 m.  rugsėjo mėn. 1 dieną Vilniuje, kur ir praleido savo gyvenimą. 1971 m. baigęs vidurinę mokyklą pasirinko matematikos studijas Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultete. Po dviejų metų sėkmingų studijų Vilniuje Algirdas išvyko į Sankt Peterburgo (tuo metu Leningrado) universiteto Matematikos ir mechanikos fakultetą tęsti matematikos studijų. 1977 m. baigęs šį universitetą Algirdas tęsė studijas to paties universiteto aspirantūroje vadovaujant prof. fiz. mat. dr. N.N. Uralcevai. ir 1981 m. jis apgynė fiz.mat.mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją tema „Kapiliariškumo problemos kūginėse srityse“.

Nuo 1981 m. A. Ambrazevičius pradėjo dirbti vyr. dėstytoju VU matematikos fakulteto Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedroje. 1998 m. jam suteiktas docento, o 2020 m. profesoriaus vardai.

Dirbdamas šioje katedroje Algirdas skaitė Matematinės fizikos lygčių ir Matematinio modeliavimo kursus, vedė jų pratybas, vadovavo daugelio studentų kursiniams ir diplominiams darbams. Kartu su kolegomis 2012-2020 m. jis laimėjo ir įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos skelbtus du projektus, parašė vadovėlio „Matematinės  fizikos lygtys“ I dalį ir kartu su doc. A. Domarku parašė šio vadovėlio II dalį. Be to paruošė „Diferencialinių lygčių sprendinių stabilumo ir matematinio modeliavimo“ kursų paskaitų konspektus. Algirdas kartu su kolegomis Lietuvos ir užsienio žurnaluose yra publikavęs apie 20 mokslinių darbų elipsinių ir parabolinių lygčių išsprendžiamumo klausimais, skaitė mokslinius pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose.

Profesorius A. Ambrazevičius buvo nuoširdus, draugiškas bei gerbiamas kolegų ir studentų. Jis visada buvo pasirengęs padėti, patarti ir konsultuoti studentus bei kolegas sudėtingais diferencialinių lygčių teorijos klausimais.

Fakultete jau nesutiksime jo mąslaus žvilgsnio, negirdėsime jo giliai apmąstytų paskaitų.

 

2023 m.  kovo 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėja: Roma Kačinskaitė (VU Matematikos institutas)

 

Pranešimo tema:  Apie dzeta funkcijas nuo pradžios.

Pirminių skaičių pasiskirstymas – nuo seno matematikus dominanti problema, o mėginimas jį aprašyti – viliojantis iššūkis. Akivaizdu, kad elementarių skaičiavimų nepakanka. Kaip vienas iš galimų įrankių yra pasitelkiamos dzeta funkcijos. Apie jas ir bus kalbama pranešime.

 

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVkMGEyZmMtOTU2Ny00NDljLWE3Y2EtNTA3NWNlZWZhMGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d
 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą.

Prof. dr. Sina Rezaei-Gomari

KTU MGMF mokslo seminaras „Numerical modelling approach towards Underground Hydrogen Storage in Saline Aquifer“.

2023 m. balandžio 6 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. vyks Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu  profesorius Sina Rezaei-Gomari (Teesside universitetas, Jungtinė Karalystė) skaitys pranešimą „Numerical modelling approach towards Underground Hydrogen Storage in Saline Aquifer“.

Daugiau apie lektorių: https://mgmf.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/22/2023/03/Prof.-Sina-Rezaei-Gomari.pdf

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje: https://bit.ly/3JgEofB

Meeting ID: 923 7693 9912

Passcode: 317627

Do Son

KTU MGMF mokslo seminaras „How Mathematics Helped Better the Life, Education and Career of Son Do“.

2023 m. balandžio 24 d. (pirmadienį) 15.30 val. vyks Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu  Son Do (JAV įsikūrusios energetikos konsultacinės bendrovės 3Dosenergy generalinis direktorius) skaitys pranešimą „How Mathematics Helped Better the Life, Education and Career of Son Do“.

Daugiau apie lektorių: https://mgmf.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/22/2023/03/Son-Do_Bio.pdf

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje: https://bit.ly/3JgEofB

Meeting ID: 923 7693 9912

Passcode: 317627

 

EMS

European Congress of Mathematics
Call for Bids for the 10ECM

Outline bids from mathematicians to organize the 2028 Congress are now invited and should reach the EMS Secretariat by June 30, 2023 by email ems-office@helsinki.fi.
The information below may be helpful to possible organizers. Informal discussions are welcomed and may be addressed to the President of the EMS Jan Philip Solovej solovej@math.ku.dk.

10ECM_Daugiau informacijos

Jan Philip Solovej and Jiří Rákosník

 

IDM logo - white - Lithuanian - interim-1

 

Tarptautinė matematikos diena (IDM) yra pasaulinė šventė. Kiekvienais metais kovo 14 d. visos šalys bus kviečiamos dalyvauti tiek moksleiviams, tiek plačiajai visuomenei mokyklose, muziejuose, bibliotekose ir kitose erdvėse.

The International Day of Mathematics (IDM) is a worldwide celebration. Each year on March 14 all countries will be invited to participate through activities for both students and the general public in schools, museums, libraries and other spaces.

The International Day of Mathematics March 14 | International Mathematical Union (IMU) (mathunion.org)

2019 m. lapkričio 26 d. 40-oje UNESCO generalinėje konferencijoje kovo 14-oji (Pi diena) buvo paskelbta Tarptautine matematikos diena.  Pi diena jau daugelį metų buvo švenčiama įvairiose šalyse, pažymint pagrindinės matematinės konstantos – skaičiaus π, apibrėžiamo apskritimo ilgio ir diametro santykiu ir apytiksliai lygaus 3,14, – svarbą.

VU Matematikos ir informatikos fakultetas – VU matematikai kviečia švęsti π dieną: memų triatlonas, pyragai ir parama Ukrainai

VU matematikai kviečia švęsti π dieną: memų triatlonas, pyragai ir parama Ukrainai – DELFI Mokslas