2020 m. spalio 26 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras, kuriame — 3-osios LMD Jaunųjų matematikų premijos laureato pranešimas.

Pranešėjas – Paulius Drungilas (VU, Matematikos ir informatikos fakultetas).

Tema – ,,Tam tikrų algebrinių skaičių ir polinomų aritmetinės savybės“.

Daugiau informacijos apie darbų ciklą čia.

SR

Lietuvos matematikų ir edukologų bendruomenė neteko Algirdo Zabulionio, vieno iš Lietuvo švietimo sistemos kūrėjų, padėjusio organizuoti ir reformuoti įvairių šalių švietimo ir žinių vertinimo sistemas.

Algirdas Zabulionis gimė 1954 m. gruodžio 4 d. Kaune. 1977 m. baigė Vilniaus universitetą ir dirbo jame. 1984 m. apgynė disertaciją ,,Apie įdėties operatorių analizinių funkcijų Banacho erdvėse“ (vadovas doc. V. Kabaila), 1991 m. gavo docento vardą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Algirdas Zabulionis visą savo energiją ir žinias paskyrė Lietuvos švietimo sistemai, savo ekspertine patirtimi dalijosi su įvairių šalių institucijomis.

Skaityti daugiau →

2020 m. rugsėjo 28 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėja – Rasa Giniūnaitė (Oksfordo universitetas).

Tema – ,,Modelling the collective migration of neural crest cells“.

Pranešimo santrauką galima rasti čia.

Atsižvelgiant į situaciją dėl išliekančios COVID-19 infekcijos plitimo grėsmės, LMD valdybos sprendimu nutarta 61-ąją LMD konferenciją vykdyti nuotoliniu būdu (organizatoriai – Šiaulių universitetas) 2020 m. gruodžio 4 d. LMD suvažiavimas perkeliamas į 2021 metus. Pranešimai konferencijai ir straipsniai priimami įprastine tvarka. Informacija apie konferenciją čia.

Pasirodė 2020 m. gegužės mėn. Tarptautinės matematikų sąjungos (IMU) naujienlaiškis. Tarp kitų naujienų:

  • 8-asis Europos matematikų kongresas, dėl pandemijos neįvykęs šiemet, vyks 2021 m. birželio 20-26 d. Portorože (Slovėnija). Daugiau informacijos čia.
  • 2021 metais Tarptautinės matematikos dienos devizas ,,Matematika geresniam pasauliui“. Ši tema dalinai pasirinkta dėl matematikos vaidmens aprašant COVID-19 pandemijos dinamiką ir siūlant būdus jai suvaldyti. Daugiau informacijos čia.

SR

Alfonsas Pranciškus Matuliauskas (1931 05 08 – 2020 05 23) gimė Smilgiuose, Kupiškio rajone. Po matematikos studijų Vilniaus universitete 1950–1955 m. jame dėstė iki 1995 m. Pirmuosiuose moksliniuose darbuose nagrinėjo baigtinių grupių neredukuojamus įvaizdžius. Mokslų kandidato (daktaro) disertacija, parašyta vadovaujant profesoriui Jonui Kubiliui, buvo apginta 1974 m. Docento vardas jam suteiktas 1985 m. Disertacijoje ir vėlesniuose tyrimuose buvo gvildenamos algebrinių skaičių problemos. Tirdamas realųjį kvadratinių skaičių kūną, jis išvedė ir pritaikė išskirtinio tikslumo artutinę Hecke‘s funkcijos lygtį, patikslino šios funkcijos nulių skaičiaus įverčius bei idealiųjų pirminių skaičių pasiskirstymo signatūrinės erdvės srityse dėsnius.

Skaityti daugiau →

Atsižvelgiant į situaciją dėl išliekančios COVID-19 infekcijos plitimo grėsmės, LMD valdybos sprendimu nutarta 61-ąją LMD konferenciją ir suvažiavimą (Šiaulių universitete) nukelti į rudenį (tikėtina, spalio mėn.). Tikslesnė planuojama data bus paskelbta rugsėjo mėn. Tačiau pranešimai konferencijai priimami įprastine tvarka. Informacija apie konferenciją čia.

Lietuvos matematikų draugija 2015 metais paskelbė konkursą LMD Jaunųjų matematikų premijai (JMP) už vertingiausią individualų matematinį darbą gauti. Pirmoji JMP premija 2016 metais buvo įteikta Vytautui Paškūnui (Duisburgo-Eseno universitetas, Vokietija). Antroji premija 2018 metais buvo įteikta Kęstučiui Česnavičiui (Paris-Sud universitetas, Prancūzija). Trečiajai LMD Jaunųjų matematikų premijai buvo nominuoti dr. Žymanto Darbėno (Jacobs University, Brėmenas, Vokietija) ir prof. dr. Pauliaus Drungilo (Vilniaus universitetas) darbai. Atsižvelgęs į recenzentų atsiliepimus, LMD JMP vertinimo komitetas (pirmininkas prof. Artūras Dubickas) nusprendė trečiąją Lietuvos matematikų draugijos Jaunųjų matematikų premiją skirti Pauliui Drungilui.

Skaityti daugiau →

61-osios LMD konferencijos ir suvažiavimo organizatoriai norėtų informuoti, kad kol kas konferencijos (Šiaulių universitete) data lieka, kaip planuota, 2020 m. birželio 22-23 d. Tuo atveju, jei dėl SARS-CoV-2 (COVID-19) plitimo Lietuvoje konferencija vykti negalės, ji bus nukelta vėlesniam laikui (rudeniui ar kitiems metams). LMD valdybos sprendimas, susijęs su galimais pakeitimais, bus pateiktas iki 2020 m. balandžio 30 d.

Informacija apie konferenciją čia.