Gegužės 20 d. 17.00 val.  vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas: prof. Audronė Jakaitienė (VU DMSTI)

 Pranešimo tema: PUPP ir VBE pasiekimų svarba prognozuojant galimybes studijuoti  aukštosiose mokyklose.

SANTRAUKA: Aukštojo mokslo įstaigos stengiasi pritraukti studijuoti gabiausią ir perspektyviausią šalies jaunimą. Mokslininkai siekia nustatyti sėkmingą perėjimą nuo bendrojo ugdymo prie aukštojo mokslo studijų lemiančius veiksnius. Viena iš aktualių problemų yra pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) svarba prognozuojant galimybes studijuoti aukštosiose mokyklose. Tyrime apskaičiuotos įstojimo į aukštąsias mokyklas galimybės žinant matematikos ir lietuvių kalbos PUPP ir VBE rezultatus. Buvo analizuoti penkerių metų (2014–2018 m. brandos egzaminų) rezultatai, atsižvelgiant į lyties, vietovės, kurioje lankyta mokykla, socialinės padėties ir specialiųjų poreikių rodiklius. Tyrimo rezultatai rodo, kad matematikos brandos egzamino pažymys yra beveik dvigubai svarbesnis nei 10 klasės testo įvertinimas vertinant šansus studijuoti aukštojoje mokykloje. Taip pat nustatyta, jog lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų rezultatai yra dvigubai svarbesni vyrams nei moterims. Nuo 2023 ar 2024 m. Lietuvoje galime pradėti matyti asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, dalies mažėjimo tendenciją.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU4NzYyZDAtOGU4ZC00YTVjLTlkM2ItZWQzNzUzNzEyMzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Balandžio 29 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu MsTeams vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras, organizuojamas kartu su Lietuvos statistikų sąjunga.

 Pranešėjas: prof. Petras Rupšys (VDU)

 Pranešimo tema: Populiacijos (pvz. miško medžių) augimo modeliavimas difuzinių procesų analogija.

 Seminaro MsTeams nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRmZjcyYTMtYTkxNi00NjJkLTk4MzMtMDQxY2I2YmM5ODVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d109d935-be7f-4441-afa7-5d07776bd8c0%22%2c%22Oid%22%3a%22aa5cd068-e263-40e1-8398-f2e9b5f1d9d9%22%7d

 Pasidalinkite informacija su savo kolegomis.

 Svarbu: Seminaras vyks tik nuotoliniu būdu. Laikas kitas negu įprastai: pradžia 16 val.

Konkursas_Matematinių sprendimų verslui ir pramonei dirbtuvės_Ekranai copy 5

2024 m. birželio 10–14 dienomis Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas organizuoja Matematinių sprendimų verslui ir pramonei dirbtuves. Dirbtuvių metu mokslininkų komanda visą savaitę skiria vien tik verslo įmonių pateiktoms užduotims spręsti, pasitelkdami matematines žinias ir diskutuodami komandoje.

Kviečiame visus – patyrusius tyrėjus ir doktorantus – nepraleisti progos pritaikyti savo žinias ir įgūdžius realiems verslų iššūkiams spręsti ir registruotis užpildant elektroninę registracijos formą svetainėje https://matematikosdirbtuves.ktu.edu/dalyviams/. Registracija vyks iki balandžio 30 d.

Dirbtuvių  metu atrinkti problemų sprendėjai 5–6 narių komandose  spręs realias verslo problemas. Renginyje dalyvaus ir įmonių atstovai, kurie patars mokslininkams priimant sprendimus darbo proceso metu.

Mokslininkų ir doktorantų dalyvavimas renginyje yra nemokamas. Visiems dalyviams yra suteikiamas nemokamas apgyvendinimas su pusryčiais ir pietumis, bet  atvykti į Palangą reikia savo lėšomis.

Daugiau apie dirbtuves https://matematikosdirbtuves.ktu.edu/

2024 m.  kovo 25d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Panešėjas: Daniele Ettore Otera  (VU DMSTI)

Diskretinės grupės ir asimptotinė topologija (Discrete groups and asymptotic topology) 

I will present some research in the area of the Asymptotic Topology of Discrete Groups. I will start by defining the main notions of the Geometric Group Theory and then I will give a panoramic view of some topological tameness conditions at infinity for groups and manifolds, together with their interrelationships. These topological tameness conditions help the understanding of the behaviour at infinity of discrete finitely presented groups (i.e. of universal covers of compact spaces with a given fundamental group).

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJkYjFmMmItNmM0OC00ZTdjLTk4NTUtZDJiMGIwYTFiNmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos suvažiavime ir 65-ojoje konferencijoje

LMD2024

Suvažiavimas ir konferencija vyks 2024 m. birželio 27–28 d.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje (P. Višinskio g. 25, Šiauliai).

Išsami informacija: www.lmd2024.sa.vu.lt

Svarbios datos

Kaip ir praėjusiais metais, bus skelbiamos LMD konferencijos pranešimų santraukos.

Sėkmingai registracijai reikia pasiruošti du failus (pdf + tex arba pdf + docx formatais), kuriuose būtų pateikti registracijos duomenys ir pranešimo santrauka.

  • Iki 2024 m. gegužės 10 d. – dalyvio  mokesčio sumokėjimas.
  • Iki 2024 m. birželio 25 d. – straipsnių pranešimo tema pateikimas leidiniui Lietuvos matematikos rinkinys.

Papildoma informacija: maloniai prašome kuo anksčiau rezervuoti nakvynės vietą, nes viešbučių užimtumas Šiauliuose yra labai kintantis (dėl nuolat atvykstančių ir išvykstančių karių).

Konferencijos metu  Zigmo Žemaičio medaliu bus apdovanoti:

1. Doc. dr. Virginija Garbaliauskienė (VU ŠA) (už organizacinę veiklą, LMD65 organizavimą, švietimą);
2. Matematikos mokytoja ekspertė Daiva Riukienė (už ilgametį pedagoginį darbą, aktyvią kūrybišką ugdomąją, metodinę veiklą bei visuomeninę veiklą);
3. Prof. dr. Darius Šiaučiūnas (VU ŠA) (už organizacinę veiklą, LMD65 organizavimą, švietimą);
4. Matematikos mokytoja ekspertė Irena Šukienė (už ilgametį pedagoginį darbą, aktyvią kūrybišką ugdomąją, metodinę bei visuomeninę veiklą);
5. Matematikos mokytoja ekspertė Aistė Venclovienė (už ilgametį pedagoginį darbą, aktyvią kūrybišką ugdomąją, metodinę bei visuomeninę veiklą).

2024 m.  vasario 26d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Panešėjai: Remigijus Leipus (VU TMI) ir Jonas Šiaulys (VU MI).

Skirstinių klasių uždarumas

Atsitiktinių dydžių skirstinius galima klasifikuoti pagal įvairius požymius.  Vienas tokių požymių yra pasiskirstymo funkcijos dešinės uodegos asimptotinis elgesys. Pagal šį požymį visus skirstinius galima suskirstyti į 12 klasių. Pranešimo metu bus apžvelgtos kelių klasių uždarumo savybės. Bus pristatyti paskutiniai autorių gauti rezultatai šioje srityje.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNjNTE1MWMtMjFlMS00YzkzLWJjNjAtMzdiYTMxMTMzMzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d 

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta prof. dr. Hermano Minkovskio (Hermann Minkowski) gimimo 160-ies metų jubiliejui

H.Minkovskio konferencija

2024 m. birželio 20–22 d.  Kauno technologijos universiteto ir Vokietijos Georgo-Augusto Getingeno universiteto matematikai organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri yra skirta profesoriaus dr. Hermano Minkovskio gimimo 160-ies metų jubiliejui.

Konferencija vyks istorinėje Auloje, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas.

Daugiau informacijos ir registracija  https://minkovskiokonferencija.ktu.edu/

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

 

 

prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas

KTU MGMF mokslo seminaras: prof.  habil. dr. Arvaidas Galdikas

Balandžio 25 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu prof.  habil. dr. Arvaidas Galdikas (KTU MGMF) skaitys paskaitą „Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai“. Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija vyksta iki balandžio 18 d.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/t9nneub7

 

doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius

KTU MGMF mokslo seminaras: doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius

Kovo 28 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius (KTU MGMF) skaitys paskaitą „Matavimai – populiariai“.

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki kovo 22 d.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/4mhv9n7z

 

 

KTU MGMF mokslininkai

KTU MGMF mokslo seminaras: KTU MGMF mokslininkai

Vasario 29 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras „7 min. Mokslas“, kurio metu KTU MGMF mokslininkai pristatys savo veiklas ir darbus.

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki vasario 23 d.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/y49fb5yz

 

 

 

 

Weekly Online Seminar “Analysis and Applied Mathematics”

Seminar leaders: Prof. Allaberen Ashyralyev (BAU, Istanbul), Prof. Michael Ruzhansky (UGent, Ghent), Prof. Makhmud Sadybekov (IMMM, Almaty)

Date: Tuesday, January 9, 2024 Time: 12.00-13.00 (Istanbul) = 10.00-11.00 (Ghent) = 15.00-16.00 (Almaty)=11.00-12.00 (Vilnius)

Speaker: Prof. Dr. Artūras Štikonas Vilnius University, Vilnius, Lithuania 

„Asymptotic analysis of Sturm–Liouville problem with two-point boundary conditions“

We analyse the initial value problem and get asymptotic expansions for solution. We investigate the characteristic equation for Sturm–Liouville problem with one classical Robin type boundary condition and another two-point nonlocal boundary condition….

more information and Zoom link

https://us02web.zoom.us/j/6678270445?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09, Conference ID: 667 827 0445, Access code: 1

 

ljms-logo-acronym-verdana-small

Paskutinį metų penktadienį, gruodžio 29 d., laukia svarbiausias kasmetinis Lietuvos jaunųjų matematikų renginys – 12-asis Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas (LJMS’12).

 

Visi galintys atvykti kviečiami į Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos fakultetą adresu Naugarduko g. 24, renginio pradžia – 10 val., o registracija prasideda jau 9:15 val. Gera žinia ir tiems, kuriems nepavyksta dalyvauti gyvai – bus galimybė stebėti tiesioginę transliaciją.

 

“Džiaugiamės, kad LJMS tradicijos išlieka ir visus kviečiame į 12-ąjį Susitikimą. Smagu matyti, kad renginiu domisi naujoji matematikų karta, o prie renginio prisideda ne tik senbūviai, bet ir nauji veidai“ – mintimis dalijasi šių metų renginio organizatoriai. – “Ypatingai džiaugiamės, kad prie tradicinių organizatorių šiemet prisijungė ir VDU IF atstovai, tai neabejotinai augina renginio potencialą ir padės pritraukt vis daugiau dalyvių ir taip plėsti jaunųjų matematikų bendruomenę.”

 

Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas – kasmetinė konferencija, apjungianti Lietuvos matematikų bendruomenę ir užsienyje studijuojančius ar jau dirbančius jaunuosius mokslininkus bei dėstytojus, viešinanti jaunimo pasiekimus. Renginys pritraukia ir aukštųjų technologijų pramonės įmones, bankus, finansų ir rizikos valdymo, investavimo firmas, kurioms reikalingi aukštos kvalifikacijos matematikos specialistai.

 

Per dvylika metų konferencijoje kviestinius pranešimus skaitė daugiau nei 30 jaunųjų mokslininkų, tarp jų ir mokslo žvaigždės iš užsienio universitetų bei mokslo institucijų. Dvylika doktorantų apdovanoti premijomis už geriausius doktorantūros metu parašytus straipsnius.

 

LJMS organizuoja Lietuvos ir užsienio universitetų jaunieji matematikai kartu su Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakultetu, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir Gamtos mokslų fakultetu, Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetu ir Lietuvos mokslų akademijos Jaunąja akademija. Įmonės ne tik remia susitikimą, bet dar ir deleguoja savo atstovus pristatyti platesnei visuomenei, ką daro įdomaus, su kokiais matematiniais iššūkiais susiduria.

 

Šių metų Susitikimą remia: SEB, „DIPtech“, „Euromonitor International“, „Omnisend“.

 

Daugiau informacijos apie renginį:

 

– renginio puslapyje (www.matematikususitikimas.com )

– socialiniame tinkle „Facebook“ (https://facebook.com/events/s/12-asis-lietuvos-jaunuju-matem/1112781706376454/ )

– profesiniame tinkle „Linkedin“ (https://www.linkedin.com/company/lietuvos-jaunuju-matematiku-susitikimas/ )