Skelbiame geriausio 2021 m. doktoranto straipsnio rinkimus:
Geriausio straipsnio autorių išrinks Lietuvos matematikų draugija (LMD), jis bus apdovanotas 10-ojo LJMS metu, 2021 m. gruodžio 28 d. Kandidato vardą, pavardę, žurnalo ir straipsnio pavadinimą siųsti adresu matematiku.susitikimas ETA gmail.com (gali siūlyti ir pats kandidatas) iki 2021 m. gruodžio 20 d.

Reikalavimai straipsniui:

  • Matematikos, matematikos taikymų arba teorinės informatikos kryptis
  • Priimtas spaudai arba išspausdintas 2021 m.
  • Kandidato indėlis į darbą yra esminis
  • Kandidatas yra (arba buvo straipsnio įteikimo metu) Lietuvos pilietis, Lietuvos arba užsienio universiteto doktorantas.


Pageidautina, kad kandidatas iki renginio dienos užsiregistruotų ir dalyvautų 10-ajame LJMS.