Norvegijos mokslo ir literatūros akademija 2019 metų Abelio premiją paskyrė Karen Uhlenbeck (University of Texas, JAV) už “jos išskirtinius pasiekimus geometrinėse diferencialinėse lygtyse su dalinėmis išvestinėmis, kalibracinėje teorijoje (gauge theory) ir integruojamose sistemose, taip pat už fundamentalų jos darbų vaidmenį analizėje, geometrijoje ir matematinėje fizikoje“.

Karen Uhlenbeck yra pirmoji moteris matematikė, pelniusi Abelio premiją (iš viso nuo 2003 m. yra įteikta 20 Abelio premijų).

Daugiau informacijos čia.