SR

Eidama aštuoniasdešimtuosius metus mirė buvusi ilgametė Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Taikomosios matematikos katedros docentė daktarė Aldona Ona Pekarskienė.

Doc. dr. A. O. Pekarskienė gimė 1939 m. gruodžio 15 d. Birštone. 1957 m. baigė Kauno 2 vid. mokyklą (dabar Maironio gimnazija). 1962 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą institutą ir įgijo matematikos mokytojos kvalifikaciją. Kaip labai gerai besimokanti absolventė buvo paskirta dirbti į tuometinį Kauno politechnikos institutą (dabar KTU). 1962 m. pradėjo dirbti asistente Taikomosios matematikos katedroje. 1967-1971 m. studijavo doktorantūroje šiuolaikinę geometriją ir topologiją, 1973 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Apie pusiau neholonominės kvadratinių elementų daugdaros geometriją“ ir buvo suteiktas fizikos ir matematikos mokslų kandidatės (dabar matematikos daktarės) laipsnis. 1978 m. Kauno politechnikos institute suteiktas docentės vardas. Mokslinės veiklos kryptys: diferencialinė geometrija ir topologija, matematikos istorija, matematikos dėstymo metodika.

Doc. dr. A. O. Pekarskienė Taikomosios matematikos katedroje dirbo iki 2010 m. birželio 30 d., studentams dėstė geometrijos, tiesinės algebros, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo, taikomosios matematikos kursus, magistrantūros studijų studentams skaitė specialiuosius topologijos ir tenzorinio skaičiavimo modulius, vadovavo bakalaurų baigiamiesiems darbams. Aktyviai dirbdama pedagoginį ir mokslinį darbą publikavo daugiau nei 30 mokslinių straipsnių, kartu su kolegomis parengė 17 metodinių priemonių. 2004 m. išleido bendrąjį vadovėlį „Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai“ (kartu su V. P. Pekarsku). Šis vadovėlis Respublikiniame bendrųjų vadovėlių konkurse laimėjo 2-ąją vietą.

Lietuvos matematikų draugija, KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bendruomenė kartu su artimaisiais liūdi netekusi mokslininkės, taurios ir šviesios asmenybės, dėmesingos kolegės, kuri kiekvienam rasdavo reikiamą žodį ir išmintingą patarimą.