balcytis

2018 m. vasario 6 d. mirė Bronius Balčytis – matematikos pedagogikos patriarchas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos matematikų draugijos narys. Profesoriaus sudarytais vadovėliais iki šiol naudojamasi visose Lietuvos mokyklose. Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniame kataloge yra per 330 jo parengtų vadovėlių, knygų mokytojams ir pratybų sąsiuvinių, taip pat kitų metodinių priemonių lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Nuo pirmojo prof. B. Balčyčio matematikos vadovėlio I klasei pasirodymo praėjo beveik 50 metų. 1970–1995 metais Lietuvoje pradinėse klasėse buvo mokomasi vien iš prof. B. Balčyčio vadovėlių. Pagrindinis profesoriaus siekis buvo ne  moksliniai vardai ar laipsniai, kuriuos jis gavo žymiai vėliau, bet būsimųjų išsilavinusių Lietuvos piliečių – pradinukų – matematinis-loginis ugdymas, pagalba jų mokytojams.

Bronius Balčytis gimė 1926 m. vasario 14 d. Šilutės rajone, Pauparių kaime. 1934-1938 m. mokėsi Šilutės rajono Grigališkės pradžios mokykloje, 1938-1940 m. – Žemaičių Naumiesčio šešių skyrių pradžios mokyklos V–VI skyriuose, 1940–1944 m. – Žemaičių Naumiesčio progimnazijoje, 1944–1946 m. – Švėkšnos gimnazijoje.

Baigęs gimnaziją B. Balčytis įstojo į Vilniaus universitetą, kur mokėsi tik tris mėnesius. Kaip sakė pats prof. B. Balčytis – „žinoma, įstojau suklastojęs dokumentus. Buožių vaikams universitete vietos nebuvo. Tris mėnesius studijavau, gerai sekėsi, bet kartą iš gimtosios Švėkšnos atvažiavo komsorgas. Pamatė mane, pasikvietė į restoraną. Maniau, viskas gerai, tačiau po trijų dienų staiga buvau iškviestas į mandatų komisiją. Ten man pasakė: „Esi iš buožių, neturėjai čia įstoti ir negali mokytis“. B. Balčytis įstojo į tada ką tik įkurtą Klaipėdos mokytojų institutą, kurį baigęs dirbo pedagogu, toliau siekti mokslų tada nesiryžo. Tik mirus Stalinui įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą neakivaizdžiai studijuoti matematikos.

Iki pat 1999 metų profesorius dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, dabartiniame universitete, buvo vienas jo steigėjų. 1966 metais tuometinio Leningrado Aleksandro Gerceno pedagoginiame institute gavo pedagogikos mokslų kandidato laipsnį, kuris 1993-iaisiais buvo nostrifikuotas kaip socialinių mokslų daktaro laipsnis. 1994 metais Vilniaus pedagoginio ir Šiaulių pedagoginio universitetų jungtinėje taryboje apgynė habilituoto daktaro laipsnį.

Nuo 2004 m. profesorius su žmona Elzbieta iš Šiaulių persikraustė į Vilnių. Aplankius profesorių namuose prieš keletą metų Pilaitėje įteikti Z. Žemaičio medalį, profesorius pasakojo prisiminimus apie savo darbą, pažintis su įvairiais žmonėmis. Net ir sulaukęs garbaus amžiaus, profesorius neprarado smalsumo, šmaikštumo ir gebėjimo džiaugtis gyvenimu, klausinėjo apie apie matematinį gyvenimą, kolegas.

Šviesus Broniaus Balčyčio – šviesulio-pedagogo, šilto ir nuoširdaus žmogaus – atminimas išliks Lietuvos matematikų bendruomenės atmintyje.

Plačiau apie prof. B. Balčytį – vadovėlių autorių – galima paskaityti Lietuvos matematikos rinkinyje 2016 metais publikuotame Algirdo Ažubalio straipsnyje.