2015 m. Lietuvos matematikų draugija (LMD) įsteigė Jaunųjų matematikų premiją (JMP). Pirmoji JMP buvo paskirta 2016 m. Duisburgo-Eseno universiteto profesoriui Vytautui Paškūnui. Remiantis šios premijos konkurso nuostatais (su jais galima  susipažinti LMD svetainėje http://www.lmd.mif.vu.lt/lmd-jaunuju-matematiku-premija), skelbiamas antrasis 2018 m. JMP konkursas.

Konkursiniai darbai turi būti pateikti JMP komitetui iki 2018 m. vasario 15 d.

Darbus konkursui gali teikti matematikos krypties mokslininkai, turintys Lietuvos pilietybę ir gimę 1978 m. arba vėliau.

Konkursui pateikiami šie dokumentai (lietuvių ar anglų kalba):

  • darbo aprašas, kuriame būtų išskirti pagrindiniai konkursui teikiamo darbo rezultatai ir jų svarba (aprašo apimtis neturi viršyti 2 puslapių);
  • publikacijos (straipsniai ar monografijos, pdf formatu);
  • konkurso dalyvio gyvenimo aprašymas;
  • pilnas konkurso dalyvio publikacijų sąrašas.

Visi dokumentai pateikiami LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Vygantui Paulauskui vygantas.paulauskas@mif.vu.lt (jei dokumentai pateikiami elektronine forma),

arba adresu

Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko 24, Vilnius 03225.

Konkurso rezultatai bus skelbiami 2018 m. LMD konferencijos metu ir LMD tinklalapyje. Konkurso nugalėtojui įteikiamas LMD diplomas ir piniginė premija.

 

LMD JMP komitetas