Lietuvos matematikų draugija (LMD) 2015 m. gale paskelbė konkursą LMD Jaunųjų matematikų premijai (JMP) už vertingiausią individualų matematinį darbą gauti. Iki 2016 m. vasario 15 d. – darbų pateikimo termino pabaigos – konkurso vertinimo komitetui buvo pateikti trys darbai. Jų autoriai – Giedrius Alkauskas, Kęstutis Česnavičius ir Vytautas Paškūnas.

GA

G. Alkauskas dirba Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, yra LMD valdybos narys, yra gerai pažįstamas matematikų bendruomenei. Paminėsime, kad Giedrius, baigęs bakalauro ir magistro sudijas VU MIF, studijavo doktorantūroje Notinhemo (JK) universitete, jame apgynė daktaro disertaciją.

Tuo tarpu kiti du pretendentai kelią į mokslus pradėjo ne Lietuvoje ir šiuo metu dirba užsienyje, todėl Lietuvos matematikų bendruomenei mažiau žinomi.

KC

K. Česnavičius 2007 m. baigė KTU gimnaziją, 2010 m. baigė Jacobs universitetą Bremene, kuriame gavo matematikos bakalauro diplomą. 2010–2014 m. jis studijavo doktorantūroje garsiajame MIT (Massachusetts Institute of Technology) (JAV), o šiuo metu yra Kalifornijos universiteto Berklyje mokslo darbuotojas.

 

 

 

 

 

VP

V. Paškūnas 1992–1994 m. mokėsi Vilniaus licėjuje, 1994–1996 m. mokėsi Kristaus ligoninės mokykloje (Christ’s Hospital School) Horšame (JK). 1996–2000 studijavo Kembridžo universitete (JK), 2000–2003 metais studijavo doktorantūroje Notinhemo universitete (JK), kur apgynė daktaro disertaciją. 2010 m. Bielefeldo universitete (Vokietija) tapo habilituotu daktaru. 2003-2010 m. dirbo įvairiose pozicijose Paryžiuje ir Bielefelde, o nuo 2011 m. yra W3 profesorius Duisburgo-Eseno universitete Vokietijoje.

Mano pažintis su dviem iš pretendentų – Giedriumi ir Vytautu – prasidėjo daugiau kaip prieš 20 metų, kai jie, dar būdami moksleiviais, dalyvavo moksleivių matematikos olimpiadose. 1995 m., aš kaip Lietuvos komandos vadovas, vykau į Tarptautinę jaunųjų matematikų olimpiadą Toronte (Kanada). Komandoje, be Giedriaus ir Vytauto, buvo Vytenis Pažemys, Remigijus Jodelis, Ignas Krasuckis ir Kęstutis Gadeikis. Vytautas ir Giedrius pasirodė geriausiai iš lietuvių, surinkę atitinkamai 17 ir 16 balų; jų darbai gavo įvertinimą „Honorable mention“.

Kalbant apie jaunųjų matematikų olimpiadas, visiems trims pretendentams tinka žodis „pirmasis“. V. Paškūnas buvo pirmasis iš Lietuvos moksleivių, gavęs bronzos medalį (1994 m.) ir vienintelis Lietuvoje gavęs du medalius (bronza ir 1996 m.), G. Alkauskas buvo pirmasis, gavęs sidabro medalį (1996 m.), o K. Česnavičius buvo pirmasis (ir kol kas vienintelis), pelnęs aukso medalį 2007 m. Paminėtina ir tai, kad 2007 metais komandą pirmąkart lydėjo profesorius Artūras Dubickas. Nuo to laiko jis kasmet vadovauja Lietuvos moksleivių komandai tarptautinėse moksleivių olimpiadose.

Visų trijų pretendentų pateikti darbai yra tikrai aukšto lygio, tad vertinimo komisijos laukia nelengvas darbas renkant geriausią. Norintys susipažinti tiek su pretendentais, tiek su pateiktais darbais, gali pasinaudoti šiais internetiniais adresais:

Giedrius Alkauskas: http://www.mif.vu.lt/~alkauskas/index.html
šešios konkursui pateiktos publikacijos:

http://arxiv.org/abs/0911.1513

http://arxiv.org/abs/1201.0894

http://arxiv.org/abs/1202.3958

http://arxiv.org/abs/1506.08028

http://arxiv.org/abs/1507.07457

http://arxiv.org/abs/1601.06570

Kęstutis Česnavičius : https://math.berkeley.edu/~kestutis/
konkursui pateikta publikacija:

http://arxiv.org/abs/1511.07475

ir su ja susijęs Deligne laiškas

https://math.berkeley.edu/~kestutis/Deligne-2015-07-15.pdf

Vytautas Paškūnas: http://www.esaga.uni-due.de/vytautas.paskunas/
konkursui pateiktos publikacijos:

http://arxiv.org/abs/1005.2008

http://arxiv.org/abs/1209.5205

Prof. Vygantas Paulauskas
LMD JMP vertinimo komiteto pirmininkas