2017 m. balandžio 20 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. kviečiame į Consilium Educationis seminarą

,,Matematika ir jos mokymas“

Pranešėjas:

Lietuvos atstovas matematikos mokymo tarptautinėje komisijoje,
Vilniaus universiteto profesorius Habil dr. Rimas Norvaiša

Seminaras vyks VU Filosofijos fakultete, Universiteto g. 9/1, 201 a.

“Consilium educationis” renginio vedėja
Edukologijos katedros prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

Pranešimo planas:
o        Matematinio samprotavimo atsisakymas – klaida matematikos mokyme;
o        PISA tyrimas apie grynosios matematikos reikšmę mokinių pasiekimams;
o        Matematikos mokymas geografiniame ir istoriniame kontekste – nesėkmės ir
pasiekimai iš kurių nesimokome;
o        Lietuvos matematikos mokymo perspektyvos;
o        Papildymas – matematikos mokytojų ruošimas skirtingose švietimo sistemose.