vaskas

2017 m. balandžio 28 d. į amžinybę išėjo ilgametis Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojas docentas Petras Vaškas.

Petras Vaškas buvo labai ryški asmenybė, jis viską darė su užkrečiančiu entuziazmu ir polėkiu, išradingai bei labai sumaniai – ir todėl spėjo tiek nuveikti. Šalia jo esant būdavo neįmanoma nieko nedaryti, neplanuoti ar negalvoti. Nepaprastai jaunų metų būdamas jis jau buvo baigęs vidurinę mokyklą ir toliau studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute. Vėliau po tarnybos armijoje Petras Vaškas savo gyvenimą susiejo su Vilniaus Universitetu, dėstė jame, dirbo mokslinį darbą bei iki paskutinių dienų rašė knygas. Giliai užjaučiame mūsų nepamirštamojo Petro Vaško žmoną mokytoją Nijolę Vaškienę, dukrą Viliją ir sūnų – taip pat Petrą.

Mums visiems bus nepaprastai sunku apsiprasti su negailestinga mintimi, kad mes Jo jau nebeturime.