EUGENIJUS STANKUS (1945-12-10 – 2023-08-07)

2023 metų rugpjūčio 7 d. po sunkios ligos mirė buvęs ilgametis VU Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas profesorius Eugenijus Stankus.

E.Stankus

Eugenijus Stankus gimė 1945 metų gruodžio 10 d. Maldučių kaime tuometiniame Rietavo valsčiuje. Mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje, kurioje jį matematikos mokė nuoširdus ir reiklus mokytojas Kazys Šikšnius. Baigęs mokyklą, E. Stankus įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą, kurį baigė 1970 metais, įgydamas matematiko kvalifikaciją. Nuo to laiko iki išėjimo į pensiją 2014 metais jis dirbo VU Matematikos ir informatikos fakultete asistentu (1970 – 1978 metais), vyr. dėstytoju (1978 – 1982 metais), docentu (1982 – 2008 metais), profesoriumi (2008 – 2014 metais), 2003 – 2014  metais buvo Matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėju. Dėstė tikimybių teoriją, tiesinę algebrą ir geometriją, skaičių teoriją, matematikos didaktiką, matematikos pagrindus ir kitus dalykus, buvo studentų vertinamas ir gerbiamas. 1973 – 1976 E. Stankus studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje, 1977 metais apgynė fizikos ir matematikos kandidato disertaciją tema „Tikimybiniai metodai Dirichlė L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje“ (darbo vadovas prof. Jonas Kubilius).  E. Stankaus mokslinio darbo sritys – skaičių teorija, tikimybinė skaičių teorija, matematikos didaktika, jis paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių. E. Stankus kėlė kvalifikaciją Maskvos M. Lomonosovo universitete, Leningrado Matematikos institute, Liono universitete Prancūzijoje.  2008 metais jis atliko habilitacinę procedūrą tema „Tikimybiniai metodai Dirichlė L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje“, tais pačiais metais jam suteiktas profesoriaus vardas.

Stankus kartu su bendraautoriais parašė eilę leidinių studentams: mokymo priemones „Tiesinė algebra ir geometrija“ (2005), „Ekonometrija“ (2005), vadovėlius „Matematika“ (2001), „Matematikos pagrindai“ (2009), internete paskelbė dėstomų dalykų konspektų. Ilgą laiką jis buvo Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, Žemaitijos kolegijos tarybos narys.

Ypač dideli E. Stankaus nuopelnai mokiniams ir matematikos mokytojams. Jis buvo vienas iš matematikos vadovėlių ir uždavinynų 11 – 12 klasėms (2003 – 2004) autorių, aktyviai dalyvavo matematikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skaitė daug paskaitų mokytojams, parengė metodinių rekomendacijų, buvo įvairių Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupių narys, Valstybinio matematikos brandos egzamino programos ir užduočių rengėjas, ilgai ir vaisingai dirbo Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos taryboje.  E. Stankus buvo vienas iš Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos atkūrimo 1998 metais iniciatorių, iki paskutinių dienų ruošė ir tikrino jos užduotis, ilgai tvarkė mokyklos internetinę svetainę, redagavo mokyklos leidinius. E. Stankus aktyviai reiškėsi regioninių olimpiadų veikloje, ruošė joms užduotis, vertino mokinių darbus, skaitė paskaitas mokytojams ir mokiniams. Jis buvo vienas iš  Rietavo komandinės matematikos olimpiados mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti organizatorių, ši olimpiada vyko kasmet 2002 – 2019 metais. 2016 metais E. Stankui suteiktas Rietavo savivaldybės garbės piliečio vardas.

Pasigesime Eugenijaus reiklaus požiūrio, nuoširdaus žodžio, mąslaus žvilgsnio. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.