Penktasis Lietuvos matematikų draugijos Jaunųjų matematikų premijos konkursas

 

2015 m. Lietuvos matematikų draugija (LMD) įsteigė Jaunųjų matematikų premiją (JMP). Pirmoji JMP buvo paskirta 2016 m. prof. Vytautui Paškūnui (University of Duisburg-Essen, Vokietija), antroji – 2018 m. dr. Kęstučiui Česnavičiui (Université Paris-Sud, Prancūzija), trečioji – 2020 m. prof. Pauliui Drungilui (VU MIF), ketvirtoji – 2022 m. dr. Vidui Regelskiui (VU TFAI, University of Hertfordshire, Jungtinė Karalystė).

Remiantis šios premijos konkurso nuostatais (su jais galima susipažinti LMD svetainėje http://www.lmd.mif.vu.lt/lmd-jaunuju-matematiku-premija), skelbiamas penktasis 2024 m. JMP konkursas.

Darbus konkursui gali teikti matematikos krypties mokslininkai, turintys Lietuvos pilietybę ir gimę 1984 m. arba vėliau.

Konkursui pateikiami šie dokumentai (lietuvių ar anglų kalba):

  • darbo aprašas, kuriame būtų išskirti pagrindiniai konkursui teikiamo darbo rezultatai ir jų svarba (aprašo apimtis neturi viršyti 3 puslapių);
  • publikacijos (straipsniai ar monografijos, pdf formatu);
  • konkurso dalyvio gyvenimo aprašymas;
  • pilnas konkurso dalyvio publikacijų sąrašas.

 

Dokumentai turi būti pateikti LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Pauliui Drungilui e-

paštu paulius.drungilas@mif.vu.lt iki 2024 m. vasario 15 d. 24 val. Vilniaus laiku.

Jei galimybės pateikti dokumentus e-paštu nėra, juos galima pateikti laišku (pašto spaudo data iki 2024 m. vasario 15 d.) adresuotu

LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Pauliui Drungilui Lietuvos matematikų draugija

Vilniaus universitetas

Matematikos ir informatikos fakultetas Naugarduko 24, Vilnius LT-03225

Konkurso rezultatai bus skelbiami 2024 m. LMD konferencijos metu ir LMD tinklalapyje. Konkurso nugalėtojui įteikiamas LMD diplomas ir piniginė premija.

 

 

LMD JMP komitetas