2017 m. kovo 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas Jonas Sunklodas (VU MII).

Tema – ,,Normalioji aproksimacija ir tiesinės diferencialinės lygtys“.