2024 m.  vasario 26d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Panešėjai: Remigijus Leipus (VU TMI) ir Jonas Šiaulys (VU MI).

Skirstinių klasių uždarumas

Atsitiktinių dydžių skirstinius galima klasifikuoti pagal įvairius požymius.  Vienas tokių požymių yra pasiskirstymo funkcijos dešinės uodegos asimptotinis elgesys. Pagal šį požymį visus skirstinius galima suskirstyti į 12 klasių. Pranešimo metu bus apžvelgtos kelių klasių uždarumo savybės. Bus pristatyti paskutiniai autorių gauti rezultatai šioje srityje.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNjNTE1MWMtMjFlMS00YzkzLWJjNjAtMzdiYTMxMTMzMzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d