2017 m. birželio 21 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, kartu su 58-ąja LMD konferencija, įvyko eilinis LMD suvažiavimas. Jo metu buvo pateikta LMD 2014-2017 m. veiklos ataskaita. Su ja galima susipažinti čia.

Suvažiavimas pritarė pateiktai ataskaitai. Taip pat išrinkti nauji Draugijos valdymo organai (Prezidentas, Valdyba), iždininkas bei Revizijos komisija. Su jais galima susipažinti čia.

Suvažiavimas patvirtino naujus LMD narių mokesčius:

– stojamasis mokestis 5 Eur;

– metinis nario mokestis 10 Eur (2017 m.), 15 Eur (2018 m.),  20 Eur (2019 m.).