SR

2018 m. spalio 29 d. staiga mirė VU Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojas prof. dr. (HP) Stasys Rutkauskas.

Stasys Rutkauskas gimė 1951 m. birželio 6 d. Širvintų rajono Nečionių kaime. 1968 m. baigė Širvintų vidurinę mokyklą, 1973 m. – Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą, kur įgijo matematiko specialybę. 1974–1977 m. studijavo Matematikos ir informatikos instituto aspirantūroje; 1978 m. Minske, Baltarusijos valstybiniame universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją. 1993 m. nostrifikuotas matematikos mokslų daktaru. 2005 m. atliko habilitacijos procedūrą.

1977–1980 m. Stasys Rutkauskas dirbo Matematikos ir informatikos institute jaunesniojo, nuo 1980 m. – vyresniojo mokslinio bendradarbio, vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose. 1995–2005 m. buvo Matematikos ir informatikos instituto mokslinis sekretorius. 2008–2010 m. vadovavo MII Diferencialinių lygčių skyriui, 2010–2012 m. – MII Skaičiavimo metodų skyriaus Diferencialinių lygčių sektoriui. 2005–2010 m. Stasys Rutkauskas buvo Matematikos ir informatikos instituto, o 2010–2017 m. – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams.

Stasio Rutkausko mokslinio darbo kryptys – dalinių išvestinių elipsinių lygčių sistemos, jų sprendinių asimptotika singuliariųjų taškų aplinkoje, taip pat šių lygčių kraštiniai uždaviniai. Šia tema jis yra paskelbęs virš 50 mokslinių publikacijų; aktyviai bendradarbiavo su užsienio matematikais, ne kartą skaitė paskaitas užsienio šalyse (Rusijoje, Baltarusijoje ir kt.) bei pranešimus daugelyje tarptautinių mokslinių konferencijų.

Reikšmingas prof. Stasio Rutkausko indėlis ir ugdant jaunąją kartą: jis skaitė paskaitas, specialius kursus Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentams. 2006–2008 m. vadovavo Europos socialinio fondo agentūros VU MIF, KTU ir MII projektui „Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra)“. Stasio Rutkausko 2008 m. parašytą vadovėlį–monografiją „Paprastųjų diferencialinių lygčių asimptotiniai metodai“ iki dabar naudoja studentai, doktorantai ir jaunieji mokslininkai.

Prof. Stasys Rutkauskas buvo Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, ilgametis LMD mokslinis sekretorius, žurnalų „Lithuanian Mathematical Journal“, „Mathematical Modelling and Analysis“ redkolegijų narys bei tęstinio leidinio ,,Lietuvos matematikos rinkinys. LMD mokslo darbai’’ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

S. Rutkausko netektis – didelė netektis Lietuvos matematikų bendruomenei. Mums visada trūks Stasio – šilto, visų mylimo, kuklaus žmogaus, kuris paliko tiek neužbaigtų darbų ir sumanymų …