2015 m. Lietuvos matematikų draugija (LMD) įsteigė Jaunųjų matematikų premiją (JMP). Pirmoji JMP buvo paskirta 2016 m. prof. Vytautui Paškūnui (University of Duisburg-Essen, Vokietija), o antroji – 2018 m. dr. Kęstučiui Česnavičiui (Université Paris-Sud, Prancūzija).

Remiantis šios premijos konkurso nuostatais (su jais galima susipažinti LMD svetainėje http://www.lmd.mif.vu.lt/lmd-jaunuju-matematiku-premija), skelbiamas trečiasis 2020 m. JMP konkursas.

Konkursiniai darbai turi būti pateikti JMP komitetui iki 2020 m. vasario 15 d.

Darbus konkursui gali teikti matematikos krypties mokslininkai, turintys Lietuvos pilietybę ir gimę 1980 m. arba vėliau.

Konkursui pateikiami šie dokumentai (lietuvių ar anglų kalba):

  • darbo aprašas, kuriame būtų išskirti pagrindiniai konkursui teikiamo darbo rezultatai ir jų svarba (aprašo apimtis neturi viršyti 2 puslapių);
  • publikacijos (straipsniai ar monografijos, pdf formatu);
  • konkurso dalyvio gyvenimo aprašymas;
  • pilnas konkurso dalyvio publikacijų sąrašas.

Visi dokumentai pateikiami LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Artūrui Dubickui arturas.dubickas@mif.vu.lt (jei dokumentai pateikiami elektronine forma), arba, jei tokios galimybės nėra, adresu

Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko 24, Vilnius LT-03225.

Konkurso rezultatai bus skelbiami 2020 m. LMD konferencijos metu ir LMD tinklalapyje. Konkurso nugalėtojui įteikiamas LMD diplomas ir piniginė premija.

LMD JMP komitetas