balcytis

2018 m. vasario 6 d. mirė Bronius Balčytis – matematikos pedagogikos patriarchas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos matematikų draugijos narys. Profesoriaus sudarytais vadovėliais iki šiol naudojamasi visose Lietuvos mokyklose. Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniame kataloge yra per 330 jo parengtų vadovėlių, knygų mokytojams ir pratybų sąsiuvinių, taip pat kitų metodinių priemonių lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Nuo pirmojo prof. B. Balčyčio matematikos vadovėlio I klasei pasirodymo praėjo beveik 50 metų. 1970–1995 metais Lietuvoje pradinėse klasėse buvo mokomasi vien iš prof. B. Balčyčio vadovėlių. Pagrindinis profesoriaus siekis buvo ne  moksliniai vardai ar laipsniai, kuriuos jis gavo žymiai vėliau, bet būsimųjų išsilavinusių Lietuvos piliečių – pradinukų – matematinis-loginis ugdymas, pagalba jų mokytojams.

Skaityti daugiau →

2018 m. sausio 21 d. LRT laidoje ,,Nes man tai rūpi“ dalyvavo Vilniaus universiteto profesoriai Rimas Norvaiša ir Alfredas Račkauskas, bei Lietuvos banko ekonomistas Povilas Lastauskas. Laidos įrašą galima rasti čia.

 

2017 m. gruodžio 4 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks jungtinis LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus matematikos mokslų sekcijos ir Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjai:

Prof. Minvydas Ragulskis (KTU)

Tema – „Taikomoji matematika – Matematikos taikymai?“

 

Prof. Gintaras Valiulis (VU, Kvantinės elektronikos katedra)

Tema – ,,Impulsinių šviesos pluoštų netiesinės optikos lygtys ir jų sprendinių tipai“

almantas

2017 m. lapkričio 16 d. netekome Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros dėstytojo dr. Almanto Juozulyno, mielo kolegos, puikaus pedagogo, nuoširdaus ir draugiško žmogaus.

Juozulynas gimė 1972 m. vasario 28 dieną Vilniuje. 1995 m. baigė Vilniaus universiteto matematikos fakultetą, 2000 metais apgynęs mokslų daktaro disertaciją, savo gyvenimą ir darbą susiejo su Vilniaus universitetu, pagrindinį dėmesį skirdamas pedagoginei ir metodinei veiklai. Skaitė studentams matematinę analizę, funkcinę analizę, atsitiktinių matricų teoriją, išgyvenamumo ir demografinių modelių teoriją, įvadą į verslo procesų vadybą ir kitus kursus. Almantas kruopščiai ruošdavosi paskaitoms, artimai bendraudavo su studentais, buvo jų mėgiamas ir vertinamas dėl savo mokėjimo aiškiai ir nuosekliai dėstyti mintis.

Almanto Juozulyno mokslinė veikla susijusi su tikimybių teorijos ribinėmis teoremomis stabilių ribinių dėsnių atveju. Moksliniai rezultatai paskelbti tarptautiniu mastu pripažintuose žurnaluose. Almantas kartu su kolegomis pastoviai dalyvaudavo tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose bei seminaruose. Stažavosi Mannheimo ir Bielefeldo universitetuose, Vokietijoje.

Šviesus Almanto Juozulyno – doro, sąžiningo dėstytojo, paprasto ir nuoširdaus žmogaus – atminimas visuomet išliks bendradarbių širdyse.

2015 m. Lietuvos matematikų draugija (LMD) įsteigė Jaunųjų matematikų premiją (JMP). Pirmoji JMP buvo paskirta 2016 m. Duisburgo-Eseno universiteto profesoriui Vytautui Paškūnui. Remiantis šios premijos konkurso nuostatais (su jais galima  susipažinti LMD svetainėje http://www.lmd.mif.vu.lt/lmd-jaunuju-matematiku-premija), skelbiamas antrasis 2018 m. JMP konkursas.

Skaityti daugiau →

2017 m. spalio 30 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Donatas Surgailis (VU).

Tema – ,,FIGARCH istorija“

(Vienos skirtuminės stochastinės lygties atsiradimo ir sprendimo istorija)