2017 m. gegužės 8 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Pranas Katauskis (VU MIF).

Tema – ,,Apie daugiamolekulinių paviršinių reakcijų matematinius modelius“.

2017 m. balandžio 20 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. kviečiame į Consilium Educationis seminarą

,,Matematika ir jos mokymas“

Pranešėjas:

Lietuvos atstovas matematikos mokymo tarptautinėje komisijoje,
Vilniaus universiteto profesorius Habil dr. Rimas Norvaiša

Seminaras vyks VU Filosofijos fakultete, Universiteto g. 9/1, 201 a.

“Consilium educationis” renginio vedėja
Edukologijos katedros prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

Skaityti daugiau →

Norvegijos mokslo ir literatūros akademija 2017 metų Abelio premiją paskyrė Yves Meyer’ui (École normale supérieure Paris-Saclay, Prancūzija) už “jo lemiamą vaidmenį išvystant vilnelių (wavelets) matematinę teoriją”.

Daugiau informacijos čia.

2017 m. kovo 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas Jonas Sunklodas (VU MII).

Tema – ,,Normalioji aproksimacija ir tiesinės diferencialinės lygtys“.

Esame dėkingi visiems, parėmusiems LMD ankstesniais metais, džiaugsimės jeigu 2 % (ar mažiau) nuo pajamų skirsite draugijai ir šiemet. Tai padės organizuoti įvairius matematikos švietimo renginius, olimpiadas, konkursus, skirti stipendijas bei įgyvendinti kitas įstatuose numatytas veiklas. Skaityti daugiau →

2017 m. balandžio 24 d. Kaune vyks tarptautinė matematikos ir gamtos mokslų studentų konferenciją ,,Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas”.

Registracija jau prasidėjo ir truks iki kovo 31 d. Registracijos mokesčio nėra. Laukiami ir klausytojai, kurie galės gauti klausytojo sertifikatus, jeigu užsiregistruos iki balandžio 21 d.

Daugiau informacijos galime rasti bit.ly/mgmf2017, bei „Facebook“ paskyroje bit.ly/2m3p4IV

Konferencijos organizatoriai:

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė FUMSA

2017 m. vasario 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas Dainius Dzindzalieta (VU, MIF).

Tema – ,,Apie matematinio raštingumo įvadą mokykloje“.