SR

Liūdna žinia atskriejo iš Šanchajaus (Kinija). 2019 m. gegužės 23 d., eidamas 55-uosius metus, mirė matematikas Vladas Sidoravičius. Jis buvo Niujorko universiteto Matematikos mokslų instituto Šanchajuje vice-direktorius.

Skaityti daugiau →

Norime priminti, kad tie, kurie nespėjo užsiregistruoti į 60-ąją LMD konferenciją, tą gali padaryti iki š.m. gegužės 9 d. su standartiniu registracijos mokesčiu (LMD nariams – 10 Eur, ne LMD nariams – 15 Eur, doktorantams ir studentams – 5 Eur).

Daugiau informacijos LMD60.

pagarbiai
60-osios LMD konferencijos organizatoriai

Esame dėkingi visiems, parėmusiems LMD ankstesniais metais, džiaugsimės jeigu 2 % (ar mažiau) nuo pajamų skirsite draugijai ir šiemet. Tai padės organizuoti ir remti įvairius matematikos švietimo renginius, olimpiadas, konkursus, konferencijas, skatinti jaunuosius mokslininkus, bei įgyvendinti kitas įstatuose numatytas veiklas. Skaityti daugiau →

2019 m. balandžio 29 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Ramūnas Garunkštis (VU MIF).

Tema – ,,Dzeta funkcijų šeimų nulių trajektorijos ir Vejerštraso išdėstymo teorema (Weierstrass preparation theorem)“

Norvegijos mokslo ir literatūros akademija 2019 metų Abelio premiją paskyrė Karen Uhlenbeck (University of Texas, JAV) už “jos išskirtinius pasiekimus geometrinėse diferencialinėse lygtyse su dalinėmis išvestinėmis, kalibracinėje teorijoje (gauge theory) ir integruojamose sistemose, taip pat už fundamentalų jos darbų vaidmenį analizėje, geometrijoje ir matematinėje fizikoje“.

Karen Uhlenbeck yra pirmoji moteris matematikė, pelniusi Abelio premiją (iš viso nuo 2003 m. yra įteikta 20 Abelio premijų).

Daugiau informacijos čia.

7-oji Šiaurės ir Baltijos šalių biometrijos konferencija (NBBC19) vyks 2019 m. birželio 3-5 d. Vilniaus universitete, Vilniuje. Prieš konferenciją, 2019 m. birželio 2 d., vyks ,,Mediacinė analizė su R” kursai. Jau galite pateikti pranešimų santraukas ir registruotis. Daugiau informacijos rasite čia.

Šiaurės ir Baltijos šalių biometrijos konferencija kas antrus metus organizuojama Tarptautinės biometrijos draugijos (angl. International Biometric Society (IBS)), rotuojant tarp Šiaurės ir Baltijos šalių. Vienas iš šios konferencijos organizatorių yra Lietuvos matematikų draugija.

2019 m. kovo 25 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėja – Olga Štikonienė (VU MIF).

Tema – ,,Navier-Stokes lygčių skaitinis sprendimas ir modeliavimas“

Kviečiame registruotis į Lietuvos matematikų draugijos 60-ąją konferenciją, kurią organizuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir LMD. Ji vyks 2019 m. birželio 19-20 dienomis Lietuvos karo akademijos patalpose (Šilo g. 5A, Vilnius).

Daugiau informacijos LMD60.

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto bei studentų atstovybės „FUMSA“ organizuojama konferencija „Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas“ kviečia matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos mokslų studentus viešinti savo tiriamuosius ar baigiamuosius bakalaurinius darbus. Renginys orientuotas į universitetų, kolegijų atstovus, taip pat  ir svečius iš užsienio valstybių, siekiančius atskleisti savo žinias, interesus ir pasisemti naujų idėjų.

Daugiau informacijos čia.