Lietuvos matematikų draugijos ir 8-ojo Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimo organizatorių prizai už geriausią 2019 m. matematikos krypties doktoranto straipsnį atiteko Žymantui Darbėnui (Jacobs University, Bremen) už straipsnį “Uniqueness of solutions for weakly degenerate cordial Volterra integral equations“, publikuotą žurnale Journal of Integral Equations and Applications (bendraautorius M. Oliver) ir Tadui Telksniui (Kauno technologijos universitetas) už straipsnį “Symmetry breaking in solitary solutions to the Hodgkin–Huxley model“, publikuotą žurnale Nonlinear Dynamics (bendraautoriai Z. Navickas, I. Timofejeva, R. Marcinkevičius, M. Ragulskis).

Sveikiname laimėtojus!