SR

2019 m. sausio 2 d. nutrūko 95 metus einančio, ilgamečio Šiaulių universiteto matematikos krypties docento Alberto Bakščio gyvybė …

Albertas Bakštys yra pasaulinio garso profesoriaus Jono Kubiliaus mokinys, įnešęs ženklų indėlį į mokytojo sukurtą tikimybinę skaičių teoriją bei tikimybių teoriją.

Kretingiškis, gimęs 1925 m. rugpjūčio 1 dieną. Dirbo mokydamasis Kretingos gimnazijoje. Ją baigęs 1946 metais, iškart tų metų rudenį tapo tos gimnazijos matematikos mokytoju. Netgi abiturientų klasės buvo paskirtos ką tik baigusiam vidurinį mokslą Albertui. Susitvarkė. Parengė gimnazistus abitūros egzaminui, jį išlaikė visi, kas mokėsi. Ir pats mokytojas vis mokėsi – ne tik to, ką reikės mokiniams pateikti, bet ir kaip tai daryti. Ypač atidžiai gilinosi į matematikos pagrindus, studijavo ne tik neakivaizdininko egzaminams Vilniaus Pedagoginiame institute, bet ir sau: matematika jam tapo jos principų ir aparato suvokimo studija visam gyvenimui. Buvę jo mokiniai (tarp jų – fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius, pedagogas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas Vytautas Liutikas, Lietuvos gydytojas, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas Antanas Vinkus) prisiminimais ryškiau akcentuodavo Albertą Bakštį ne tiek kaip mokyklos direktorių, kuriuo jis ilgainiui tapo, kiek kaip nuostabų žmogų – matematiką, mokytoją, auklėtoją.

1953 m. Albertas Bakštys baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1954 m. dirbo valandininku Klaipėdos Mokytojų institute, o 1957 m. buvo priimtas į Šiaulių pedagoginio instituto Matematikos katedrą. Kai 1958 m. įsikūrė Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinis skyrius, Albertas ten antraeilininku dėstė aukštąją matematiką, o 1961 metais tapo filialo etatiniu dėstytoju. Šiaulių pedagoginio instituto ir Kauno politechnikos instituto matematikos dėstytojams, kolegoms organizuodavo seminarus, pradėjo aktyvią mokslinę tiriamąją veiklą. 1969 m. apgynė matematikos krypties kandidatinę disertaciją tema „Multiplikatyviųjų funkcijų ribiniai skirstiniai“. Vėliau, 1971–1972 m. Albertas Bakštys tęsė savo tyrimus tikimybių teorijoje, nagrinėdamas nepriklausomų atsitiktinių dydžių sandaugų ribinius dėsnius. Pagrindinį dėmesį skyrė logaritmiškai normaliajam dėsniui.

1973–1981 m. A. Bakštys buvo Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinio skyriaus dekanu. Jo vadovavimo skyriui laikotarpiu buvo pastatyti nauji fakulteto rūmai, įrengtos naujos laboratorijos. 1973 m. suteikiamas docento pedagoginis vardas. 1981 m. docentas grįžo dirbti į Šiaulių pedagoginį institutą, kur toliau aktyviai vykdė mokslinį tiriamąjį darbą: paskelbė virš 20 mokslinių ir metodinių publikacijų, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Docentas buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Lietuvos matematikų draugijos narys. Pastaruoju metu Albertas Bakštys daug dėmesio skyrė mokyklinės matematikos dėstymo tobulinimui. Kartu su sūnumi doc. Gintaru Bakščiu parengė Matematikos pratybų sąsiuvinius 6 klasės moksleiviams ir sąsiuvinius mokytojams. Paskutinė metodinė knyga ,,Statistikos namų darbai su skaičiuokle MS EXCEL“, skirta universitetų ir kolegijų studentams, išleista 2015 m. Doc. A. Bakščio iniciatyva nuo 2003 m. jo gimtinėje Kretingos J. Pabrėžos gimnazijoje kasmet vykdoma jaunųjų matematikų olimpiada.

Jaunesnius kolegas maloniai stebino Alberto Bakščio nuolatinė gera nuotaika ir ypatingai gili erudicija ne tik matematikos, bet ir įvairiais kitais klausimais. Ir sugebėjimu paprastai, bet nesuprimityvintai savo žinias, gaunamus sprendimus suprantamai perteikti. Ir darbingumu: beveik 70 metų pedagoginio darbo; vadovėlių, uždavinynų rašymas; naujų kompiuterinių matematinių paketų sudarymas sudėtingiems reiškiniams modeliuoti. Ir aistra šachmatams; jei suskaičiuotume valandas praleistas prie šachmatų lentos – skaičiai būtų įspūdingi.

Spalio 2 d. Šiaulių universitete vykusiame buvusio ilgamečio Universiteto dėstytojo doc. Alberto Bakščio 90-ies metų jubiliejaus paminėjime gerbiamam mokslininkui buvo įteikta LR švietimo ir mokslo ministrės padėka už matematikos sklaidą visuomenėje ir ilgametį pedagoginį ir mokslinį darbą. Savo kalboje docentas A. Bakštys gražiai palygino žmogaus gyvenimą su gijų pyne, kurioje viena gija visada yra ryškesnė. Gerbiamo docento, anot jo paties, svarbiausia gyvenimo gija buvo darbas. Moksliniam darbui matematikas atidavė beveik 50 metų, kartu su kitais išleido ne vieną vadovėlį. Didelę pedagoginio darbo patirtį turintis A. Bakštys buvo įsitikinęs, kad žinios atsiranda kartojant dalyko medžiagą, o ne naudojant įmantrias žinių perteikimo metodikas ir priemones.

Prisiminimais dalinosi ŠU doc. Mindaugas Stakvilevičius