Lietuvos matematikų draugijos ir 9-ojo Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimo organizatorių prizai už geriausią 2020 m. matematikos krypties doktoranto straipsnį atiteko Rasai Giniūnaitei (University of Oxford) už straipsnį “Modelling collective cell migration: neural crest as a model paradigm“, išspausdintą žurnale Journal of Mathematical Biology (bendraautoriai R. E. Baker, P. M. Kulesa, P. K. Maini) ir Gyčiui Kulaičiui (University of Göttingen) už straipsnį “What is resolution? A statistical minimax testing perspective on super-resolution microscopy“, išspausdintą žurnale The Annals of Statistics (bendraautoriai A. Munk, F. Werner).

Sveikiname laimėtojus!