Birželio 18-20 dienomis Vilniuje viešėjo lenkų matematikas Zbigniew Marciniak, kuris Lietuvos matematikų draugijos 60-oje konferencijoje darė plenarinį pranešimą ,,Pokyčių vėjai matematikos mokyme”.

Komentarus apie pranešimą galima rasti Rimo Norvaišos puslapyje.