AR

2018 m. liepos 4 d. mirė ilgametis Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojas, buvęs fakulteto dekanas docentas Alfonsas Raudeliūnas.

Alfonsas Raudeliūnas gimė 1929 m. spalio 29 d. Kaišiadorių rajono Padalių kaime. 1954 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Fizikos–matematikos fakultetą. 1962–1963 m. dirbo Fizikos–matematikos fakulteto prodekanu, 1965–1974 buvo Matematikos ir mechanikos fakulteto dekanu. 1962 m. apgynė daktaro disertaciją (vad. Vytautas Statulevičius), 1965 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. Paskelbė mokslinių straipsnių apie tikimybių teorijos ribines teoremas

Daugiau kaip dešimtmetį Alfonsas Raudeliūnas buvo fakulteto mokslinės tarybos pirmininkas, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, aktyvus matematikos mokslų propaguotojas. Didelį darbą nuveikė būdamas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejinio štabo vadovu. 1979 metais jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio dėstytojo vardas. A. Raudeliūnas buvo puikus, studentų mylimas ir gerbiamas pedagogas, populiarių vadovėlių autorius. Buvo rūpestingas ir mylimas šeimos tėvas ir senelis.

Šviesus Alfonso Raudeliūno atminimas išliks Lietuvos matematikų bendruomenės atmintyje.