julius

2018 m. birželio 18 d. po sunkios ligos mirė ilgametis fakulteto darbuotojas prof. Julius Jonas Kruopis.

Julius Jonas Kruopis gimė 1941 m. vasario 21 d. Utenos rajone, 1963 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos ir Matematikos fakultetą, 1966-1969 m. mokėsi SSRS MA Steklovo Matematikos instituto aspirantūroje. Ten pat apgynė matematikos mokslų daktaro disertaciją. Nuo pat pirmųjų mokslinio darbo dienų išryškėjo jo talentas realių procesų matematiniam ir statistiniam modeliavimui. Grižęs į Lietuvą J. Kruopis pradėjo vadovauti Taikomosios matematikos katedros taikomojo pobūdžio darbams, pirmasis Lietuvoje užmezgė ryšius su daugeliu Lietuvos bei SSRS gamyklų. Jis parašė pirmąjį matematinės statistikos vadovėlį Lietuvoje. Ypač vertingi jo darbai statistikos metodų taikyme optimizuojant kokybės valdymą technologiniuose procesuose. 1979-1985 m. J. Kruopis vadovavo Taikomosios matematikos katedrai. Joje jis kūrė ir puoselėjo naujas tradicijas, siekė kad dauguma studentų baigiamųjų darbų turėtų aiškų taikomąjį pobūdį. Tokiems darbams jis pats vadovavo bei skatino tai daryti ir kitus dėstytojus. Prof. J. Kruopis yra kelių monografijų bendraautorius (,,Mechatronikos gaminių kokybė. Atrankinė kontrolė”, “Nonparametric test for complete data”, “Nonparametric tests for censored data”). Be to, jis parašė kelis matematinės statistikos vadovėlius. Paskutiniais savo darbo universitete metais parašė platų keturių dalių „Matematinės statistikos“ vadovėlį.

Aistrą matematikai ir jos taikymams J. Kruopis įskiepijo ne tik studentams, bet ir savo vaikams. Julius buvo guvaus, konstruktyvaus mąstymo asmenybė, santūrus, taktiškas ir kuklus žmogus. Todėl jį taip mėgo ir studentai, ir kolegos. Šviesus Juliaus Kruopio atminimas išliks Lietuvos matematikų bendruomenės atmintyje.