2017 m. birželio 5 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Martynas Manstavičius (VU MIF).

Tema – ,,Įvairūs jungčių (kopulų) konstravimo būdai“.

vaskas

2017 m. balandžio 28 d. į amžinybę išėjo ilgametis Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojas docentas Petras Vaškas.

Petras Vaškas buvo labai ryški asmenybė, jis viską darė su užkrečiančiu entuziazmu ir polėkiu, išradingai bei labai sumaniai – ir todėl spėjo tiek nuveikti. Šalia jo esant būdavo neįmanoma nieko nedaryti, neplanuoti ar negalvoti. Nepaprastai jaunų metų būdamas jis jau buvo baigęs vidurinę mokyklą ir toliau studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute. Vėliau po tarnybos armijoje Petras Vaškas savo gyvenimą susiejo su Vilniaus Universitetu, dėstė jame, dirbo mokslinį darbą bei iki paskutinių dienų rašė knygas. Giliai užjaučiame mūsų nepamirštamojo Petro Vaško žmoną mokytoją Nijolę Vaškienę, dukrą Viliją ir sūnų – taip pat Petrą.

Mums visiems bus nepaprastai sunku apsiprasti su negailestinga mintimi, kad mes Jo jau nebeturime.

2017 m. gegužės 8 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas – Pranas Katauskis (VU MIF).

Tema – ,,Apie daugiamolekulinių paviršinių reakcijų matematinius modelius“.

2017 m. balandžio 20 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. kviečiame į Consilium Educationis seminarą

,,Matematika ir jos mokymas“

Pranešėjas:

Lietuvos atstovas matematikos mokymo tarptautinėje komisijoje,
Vilniaus universiteto profesorius Habil dr. Rimas Norvaiša

Seminaras vyks VU Filosofijos fakultete, Universiteto g. 9/1, 201 a.

“Consilium educationis” renginio vedėja
Edukologijos katedros prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

Skaityti daugiau →

Norvegijos mokslo ir literatūros akademija 2017 metų Abelio premiją paskyrė Yves Meyer’ui (École normale supérieure Paris-Saclay, Prancūzija) už “jo lemiamą vaidmenį išvystant vilnelių (wavelets) matematinę teoriją”.

Daugiau informacijos čia.

2017 m. kovo 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas Jonas Sunklodas (VU MII).

Tema – ,,Normalioji aproksimacija ir tiesinės diferencialinės lygtys“.

Esame dėkingi visiems, parėmusiems LMD ankstesniais metais, džiaugsimės jeigu 2 % (ar mažiau) nuo pajamų skirsite draugijai ir šiemet. Tai padės organizuoti įvairius matematikos švietimo renginius, olimpiadas, konkursus, skirti stipendijas bei įgyvendinti kitas įstatuose numatytas veiklas. Skaityti daugiau →

2017 m. balandžio 24 d. Kaune vyks tarptautinė matematikos ir gamtos mokslų studentų konferenciją ,,Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymas”.

Registracija jau prasidėjo ir truks iki kovo 31 d. Registracijos mokesčio nėra. Laukiami ir klausytojai, kurie galės gauti klausytojo sertifikatus, jeigu užsiregistruos iki balandžio 21 d.

Daugiau informacijos galime rasti bit.ly/mgmf2017, bei „Facebook“ paskyroje bit.ly/2m3p4IV

Konferencijos organizatoriai:

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė FUMSA