INTERNATIONAL BANACH PRIZE now open for applications

 

Szanowni Państwo Polskie Towarzystwo Matematyczne wraz ze sponsorami ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie o Międzynarodową Nagrodę Banacha 2022 więcej informacji i formularz zgłoszeniowy:
https://ibp.ptm.org.pl/
https://ibp.ptm.org.pl/zgloszenie/

Polish Mathematical Society
jointly with the sponsors
now invites applications
for the International Banach Prize 2022

more information and application form:

https://ibp.ptm.org.pl/en/
https://ibp.ptm.org.pl/en/zgloszenie/
<https://ibp.ptm.org.pl/en/>

 

on behalf of the Polish Mathematical Society
Tomasz Downarowicz