RM

Staigi mirtis išplėšė iš mūsų Rimantą Morkvėną – įvairiapusišką bei nepaprastai talentingą asmenybę. Tokią, kuri gyvenime daug ko imasi ir dar daugiau nuveikia, kurios neįmanoma įsprausti į kad ir didžiausio pločio rėmus.

Rimantas 1967 metais aukso medaliu baigė garsiąją Panevėžio 1-ąją Juozo Balčikonio gimnaziją. Joje besimokydamas, aktyviai ir labai sėkmingai dalyvavo jaunųjų matematikų olimpiadose. Vėliau vienais penketais mokėsi Vilniaus universiteto Matematikos fakultete; čia, vadovaujamas akademiko Broniaus Grigelionio, žengė pirmuosius mokslinius žingsnius. Vėliau, 1972 m. baigęs Universitetą, pas akademiką sėkmingai mokėsi Lietuvos mokslų akademijos Matematikos instituto aspirantūroje. Ją baigęs, 1976 metais apgynė disertaciją ,,Kai kurie trūkių atsitiktinių procesų konvergavimo uždaviniai“. Baigęs aspirantūrą, tapo Matematikos ir informatikos instituto Matematinės statistikos skyriaus mokslo darbuotuoju, o vėliau – vyr. moksliniu darbuotoju. R. Morkvėno pagrindiniai moksliniai interesai buvo atsitiktinių procesų ir laukų konvergavimo kriterijai. Iš šios tematikos publikavo virš 30 mokslinių straipsnių.

Posūkis į diplomatinę veiklą įvyko po to, kai savarankiškai išmokęs italų kalbą buvo komandiruotas į Italiją, kur Genujos universitete skaitė tikimybių teorijos kursą. 1990-91 m. Rimantas Morkvėnas vadovavo Lietuvos informacijos biurui Briuselyje, o 1991–1992 m. buvo Lietuvos laikinuoju reikalų patikėtiniu bei ambasados patarėju Belgijoje. 1992–1995 m. buvo Lietuvos laikinuoju reikalų patikėtiniu bei ambasados patarėju Italijoje. Vėliau, 1995-1999 m. jis vadovavo URM politikos planavimo skyriui, 1999–2005 m. buvo Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke, o 2005–2009 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos patarėju išeivijos klausimais.

Rimantas Morkvėnas yra apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, rūpinosi diplomatų Lozoraičių archyvo sugrąžinimu į Lietuvą.

Išėjęs į užtarnautą poilsį Rimantas vėl sugrįžo į savo nepamirštamą matematikų padangę tapdamas VU MIF alumnų valdybos pirmininku.

Rimantas labai mėgo poeziją bei grožinę literatūrą ir yra suvaidinęs ne vieną vaidmenį dramos spektakliuose.

Reiškiame gilią užuojautą Velionio šeimai ir artimiesiems bei visiems Jį pažinojusiems.