Balandžio 29 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu MsTeams vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras, organizuojamas kartu su Lietuvos statistikų sąjunga.

 Pranešėjas: prof. Petras Rupšys (VDU)

 Pranešimo tema: Populiacijos (pvz. miško medžių) augimo modeliavimas difuzinių procesų analogija.

 Seminaro MsTeams nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRmZjcyYTMtYTkxNi00NjJkLTk4MzMtMDQxY2I2YmM5ODVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d109d935-be7f-4441-afa7-5d07776bd8c0%22%2c%22Oid%22%3a%22aa5cd068-e263-40e1-8398-f2e9b5f1d9d9%22%7d

 Pasidalinkite informacija su savo kolegomis.

 Svarbu: Seminaras vyks tik nuotoliniu būdu. Laikas kitas negu įprastai: pradžia 16 val.