2023 m.  gegužės 22 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:

Linas Petkevičius (VU Informatikos institutas):
chatGPT ir dideli kalbos/vaizdo modeliai

Populiari ir dažna diskusijų pastaruoju metu tema – kalbos modeliai. Seminare pažvelgsime į tipinius praktinius pavyzdžius, kaip modeliai gali būti naudingi. Tai pat bus apžvelgiama, kaip suformuluoti minimi matematiniai modeliai.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą. Pasidalinkite su savo kolegomis.

2023 m.  balandžio 24 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:
Viktor Skorniakov (VU Taikomosios matematikos institutas):

Pranešimo tema: Apie grupinį testavimą

Pranešimas skirtas supažindinti su grupiniu testavimu. Jo metu aptarsime metodo ištakas ir idėją, pagrindines sąvokas, schemų klasifikaciją,
susipažinsime su tipiniais ir keliais įdomiais – ilgą laiką neišspręstais – uždaviniais

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmMTdjOTktYmU4Ni00YTM5LTk4NjEtZWU4YTQ3ZWFhYjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą. Pasidalinkite su savo kolegomis.

 

Prof.  dr.  Algirdas AMBRAZEVIČIUS (1952-09-01 – 2023-04-13)

alg_10

Balandžio 13 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą po sunkios ligos paliko profesorius Algirdas Ambrazevičius. Liko nebaigtas skaityti Matematinės fizikos lygčių kursas, nebaigti moksliniai darbai, neįgyvendintos svajonės.

Algirdas Ambrazevičius gimė 1952 m.  rugsėjo mėn. 1 dieną Vilniuje, kur ir praleido savo gyvenimą. 1971 m. baigęs vidurinę mokyklą pasirinko matematikos studijas Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultete. Po dviejų metų sėkmingų studijų Vilniuje Algirdas išvyko į Sankt Peterburgo (tuo metu Leningrado) universiteto Matematikos ir mechanikos fakultetą tęsti matematikos studijų. 1977 m. baigęs šį universitetą Algirdas tęsė studijas to paties universiteto aspirantūroje vadovaujant prof. fiz. mat. dr. N.N. Uralcevai. ir 1981 m. jis apgynė fiz.mat.mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją tema „Kapiliariškumo problemos kūginėse srityse“.

Nuo 1981 m. A. Ambrazevičius pradėjo dirbti vyr. dėstytoju VU matematikos fakulteto Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedroje. 1998 m. jam suteiktas docento, o 2020 m. profesoriaus vardai.

Dirbdamas šioje katedroje Algirdas skaitė Matematinės fizikos lygčių ir Matematinio modeliavimo kursus, vedė jų pratybas, vadovavo daugelio studentų kursiniams ir diplominiams darbams. Kartu su kolegomis 2012-2020 m. jis laimėjo ir įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos skelbtus du projektus, parašė vadovėlio „Matematinės  fizikos lygtys“ I dalį ir kartu su doc. A. Domarku parašė šio vadovėlio II dalį. Be to paruošė „Diferencialinių lygčių sprendinių stabilumo ir matematinio modeliavimo“ kursų paskaitų konspektus. Algirdas kartu su kolegomis Lietuvos ir užsienio žurnaluose yra publikavęs apie 20 mokslinių darbų elipsinių ir parabolinių lygčių išsprendžiamumo klausimais, skaitė mokslinius pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose.

Profesorius A. Ambrazevičius buvo nuoširdus, draugiškas bei gerbiamas kolegų ir studentų. Jis visada buvo pasirengęs padėti, patarti ir konsultuoti studentus bei kolegas sudėtingais diferencialinių lygčių teorijos klausimais.

Fakultete jau nesutiksime jo mąslaus žvilgsnio, negirdėsime jo giliai apmąstytų paskaitų.

 

2023 m.  kovo 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėja: Roma Kačinskaitė (VU Matematikos institutas)

 

Pranešimo tema:  Apie dzeta funkcijas nuo pradžios.

Pirminių skaičių pasiskirstymas – nuo seno matematikus dominanti problema, o mėginimas jį aprašyti – viliojantis iššūkis. Akivaizdu, kad elementarių skaičiavimų nepakanka. Kaip vienas iš galimų įrankių yra pasitelkiamos dzeta funkcijos. Apie jas ir bus kalbama pranešime.

 

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVkMGEyZmMtOTU2Ny00NDljLWE3Y2EtNTA3NWNlZWZhMGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d
 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą.

Prof. dr. Sina Rezaei-Gomari

KTU MGMF mokslo seminaras „Numerical modelling approach towards Underground Hydrogen Storage in Saline Aquifer“.

2023 m. balandžio 6 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. vyks Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu  profesorius Sina Rezaei-Gomari (Teesside universitetas, Jungtinė Karalystė) skaitys pranešimą „Numerical modelling approach towards Underground Hydrogen Storage in Saline Aquifer“.

Daugiau apie lektorių: https://mgmf.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/22/2023/03/Prof.-Sina-Rezaei-Gomari.pdf

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje: https://bit.ly/3JgEofB

Meeting ID: 923 7693 9912

Passcode: 317627

Do Son

KTU MGMF mokslo seminaras „How Mathematics Helped Better the Life, Education and Career of Son Do“.

2023 m. balandžio 24 d. (pirmadienį) 15.30 val. vyks Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu  Son Do (JAV įsikūrusios energetikos konsultacinės bendrovės 3Dosenergy generalinis direktorius) skaitys pranešimą „How Mathematics Helped Better the Life, Education and Career of Son Do“.

Daugiau apie lektorių: https://mgmf.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/22/2023/03/Son-Do_Bio.pdf

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje: https://bit.ly/3JgEofB

Meeting ID: 923 7693 9912

Passcode: 317627

 

EMS

European Congress of Mathematics
Call for Bids for the 10ECM

Outline bids from mathematicians to organize the 2028 Congress are now invited and should reach the EMS Secretariat by June 30, 2023 by email ems-office@helsinki.fi.
The information below may be helpful to possible organizers. Informal discussions are welcomed and may be addressed to the President of the EMS Jan Philip Solovej solovej@math.ku.dk.

10ECM_Daugiau informacijos

Jan Philip Solovej and Jiří Rákosník

 

IDM logo - white - Lithuanian - interim-1

 

Tarptautinė matematikos diena (IDM) yra pasaulinė šventė. Kiekvienais metais kovo 14 d. visos šalys bus kviečiamos dalyvauti tiek moksleiviams, tiek plačiajai visuomenei mokyklose, muziejuose, bibliotekose ir kitose erdvėse.

The International Day of Mathematics (IDM) is a worldwide celebration. Each year on March 14 all countries will be invited to participate through activities for both students and the general public in schools, museums, libraries and other spaces.

The International Day of Mathematics March 14 | International Mathematical Union (IMU) (mathunion.org)

2019 m. lapkričio 26 d. 40-oje UNESCO generalinėje konferencijoje kovo 14-oji (Pi diena) buvo paskelbta Tarptautine matematikos diena.  Pi diena jau daugelį metų buvo švenčiama įvairiose šalyse, pažymint pagrindinės matematinės konstantos – skaičiaus π, apibrėžiamo apskritimo ilgio ir diametro santykiu ir apytiksliai lygaus 3,14, – svarbą.

VU Matematikos ir informatikos fakultetas – VU matematikai kviečia švęsti π dieną: memų triatlonas, pyragai ir parama Ukrainai

VU matematikai kviečia švęsti π dieną: memų triatlonas, pyragai ir parama Ukrainai – DELFI Mokslas

 

VU

Šiais metais rengiama jau 64-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija grįžta į Vilnių. Konferencija vyks birželio 21-22 dienomis Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, Naugarduko g. 24, Vilniuje.

Kviečiame registruotis į  64-ąją LMD konferenciją. Registracija vyks iki 2023 m. balandžio 30 d. Lietuvos matematikos rinkinio tinklalapyje https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/submit-article.

Šiais metais bus skelbiamos LMD konferencijos pranešimų santraukos! Todėl sėkmingai registracijai reikia pasiruošti du failus (pdf ir docx arba pdf ir tex formatais), kuriuose būtų pateikta registracijos duomenys ir pranešimo santrauka.

Daugiau informacijos apie registraciją ir konferenciją rasite https://www.lmd2023.mif.vu.lt/

StudKonfKTU

MATEMATIKA IR GAMTOS MOKSLAI: TEORIJA IR TAIKYMAS
KTU „Santakos“ slėnis, K. Baršausko g. 59, Kaunas, Lietuva

Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bakalauro studijų studentai, magistrantai ir doktorantai kviečiami dalyvauti jau 18-ioliktus metus organizuojamoje konferencijoje, diskutuoti apie mokslines ir praktines problemas, pristatyti rašomus bakalauro ar magistro baigiamuosius projektus bei kitus šiuo metu atliekamus ar jau įgyvendintus tyrimus ir jų rezultatus.

Konferencijos tikslas – skatinti studentų mokslinę veiklą, kritinį mąstymą, gebėjimą atlikti tyrimus, rinkti, analizuoti ir perteikti informaciją, pasisemti naujų idėjų, bendrauti ir bendradarbiauti bei diskutuoti jaunam žmogui aktualiomis temomis.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimo trukmė – iki 10 min.

Būtina visų dalyvių – pranešėjų ir klausytojų – išankstinė registracija, kuri vyks iki 2023 m. balandžio 22 d.

Pranešėjų registracija: https://mgmkonf.ktu.edu/#praneseju-registracija

Klausytojų registracija: https://mgmkonf.ktu.edu/#Klausytoju-registracija

Konferencijos tinklalapis: https://mgmkonf.ktu.edu/

2023 m.  vasario 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

Pranešėjas:
Kęstutis Urba:

Keletas matematinio modeliavimo uždavinių onkologijoje

Informatyvių požymių atrinkimo problema diagnostikos uždaviniuose.  Kancerogenezės modelis. Spręstini matematinio modeliavimo uždaviniai onkologijoje.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams.

Seminaro nuoroda: