2024 m.  vasario 26d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Panešėjai: Remigijus Leipus (VU TMI) ir Jonas Šiaulys (VU MI).

Skirstinių klasių uždarumas

Atsitiktinių dydžių skirstinius galima klasifikuoti pagal įvairius požymius.  Vienas tokių požymių yra pasiskirstymo funkcijos dešinės uodegos asimptotinis elgesys. Pagal šį požymį visus skirstinius galima suskirstyti į 12 klasių. Pranešimo metu bus apžvelgtos kelių klasių uždarumo savybės. Bus pristatyti paskutiniai autorių gauti rezultatai šioje srityje.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNjNTE1MWMtMjFlMS00YzkzLWJjNjAtMzdiYTMxMTMzMzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d 

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta prof. dr. Hermano Minkovskio (Hermann Minkowski) gimimo 160-ies metų jubiliejui

H.Minkovskio konferencija

2024 m. birželio 20–22 d.  Kauno technologijos universiteto ir Vokietijos Georgo-Augusto Getingeno universiteto matematikai organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri yra skirta profesoriaus dr. Hermano Minkovskio gimimo 160-ies metų jubiliejui.

Konferencija vyks istorinėje Auloje, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas.

Daugiau informacijos ir registracija  https://minkovskiokonferencija.ktu.edu/

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

 

 

prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas

KTU MGMF mokslo seminaras: prof.  habil. dr. Arvaidas Galdikas

Balandžio 25 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu prof.  habil. dr. Arvaidas Galdikas (KTU MGMF) skaitys paskaitą „Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai“. Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija vyksta iki balandžio 18 d.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/t9nneub7

 

doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius

KTU MGMF mokslo seminaras: doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius

Kovo 28 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius (KTU MGMF) skaitys paskaitą „Matavimai – populiariai“.

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki kovo 22 d.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/4mhv9n7z

 

 

KTU MGMF mokslininkai

KTU MGMF mokslo seminaras: KTU MGMF mokslininkai

Vasario 29 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras „7 min. Mokslas“, kurio metu KTU MGMF mokslininkai pristatys savo veiklas ir darbus.

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki vasario 23 d.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/y49fb5yz

 

 

 

 

Weekly Online Seminar “Analysis and Applied Mathematics”

Seminar leaders: Prof. Allaberen Ashyralyev (BAU, Istanbul), Prof. Michael Ruzhansky (UGent, Ghent), Prof. Makhmud Sadybekov (IMMM, Almaty)

Date: Tuesday, January 9, 2024 Time: 12.00-13.00 (Istanbul) = 10.00-11.00 (Ghent) = 15.00-16.00 (Almaty)=11.00-12.00 (Vilnius)

Speaker: Prof. Dr. Artūras Štikonas Vilnius University, Vilnius, Lithuania 

„Asymptotic analysis of Sturm–Liouville problem with two-point boundary conditions“

We analyse the initial value problem and get asymptotic expansions for solution. We investigate the characteristic equation for Sturm–Liouville problem with one classical Robin type boundary condition and another two-point nonlocal boundary condition….

more information and Zoom link

https://us02web.zoom.us/j/6678270445?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09, Conference ID: 667 827 0445, Access code: 1

 

ljms-logo-acronym-verdana-small

Paskutinį metų penktadienį, gruodžio 29 d., laukia svarbiausias kasmetinis Lietuvos jaunųjų matematikų renginys – 12-asis Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas (LJMS’12).

 

Visi galintys atvykti kviečiami į Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos fakultetą adresu Naugarduko g. 24, renginio pradžia – 10 val., o registracija prasideda jau 9:15 val. Gera žinia ir tiems, kuriems nepavyksta dalyvauti gyvai – bus galimybė stebėti tiesioginę transliaciją.

 

“Džiaugiamės, kad LJMS tradicijos išlieka ir visus kviečiame į 12-ąjį Susitikimą. Smagu matyti, kad renginiu domisi naujoji matematikų karta, o prie renginio prisideda ne tik senbūviai, bet ir nauji veidai“ – mintimis dalijasi šių metų renginio organizatoriai. – “Ypatingai džiaugiamės, kad prie tradicinių organizatorių šiemet prisijungė ir VDU IF atstovai, tai neabejotinai augina renginio potencialą ir padės pritraukt vis daugiau dalyvių ir taip plėsti jaunųjų matematikų bendruomenę.”

 

Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas – kasmetinė konferencija, apjungianti Lietuvos matematikų bendruomenę ir užsienyje studijuojančius ar jau dirbančius jaunuosius mokslininkus bei dėstytojus, viešinanti jaunimo pasiekimus. Renginys pritraukia ir aukštųjų technologijų pramonės įmones, bankus, finansų ir rizikos valdymo, investavimo firmas, kurioms reikalingi aukštos kvalifikacijos matematikos specialistai.

 

Per dvylika metų konferencijoje kviestinius pranešimus skaitė daugiau nei 30 jaunųjų mokslininkų, tarp jų ir mokslo žvaigždės iš užsienio universitetų bei mokslo institucijų. Dvylika doktorantų apdovanoti premijomis už geriausius doktorantūros metu parašytus straipsnius.

 

LJMS organizuoja Lietuvos ir užsienio universitetų jaunieji matematikai kartu su Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakultetu, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir Gamtos mokslų fakultetu, Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetu ir Lietuvos mokslų akademijos Jaunąja akademija. Įmonės ne tik remia susitikimą, bet dar ir deleguoja savo atstovus pristatyti platesnei visuomenei, ką daro įdomaus, su kokiais matematiniais iššūkiais susiduria.

 

Šių metų Susitikimą remia: SEB, „DIPtech“, „Euromonitor International“, „Omnisend“.

 

Daugiau informacijos apie renginį:

 

– renginio puslapyje (www.matematikususitikimas.com )

– socialiniame tinkle „Facebook“ (https://facebook.com/events/s/12-asis-lietuvos-jaunuju-matem/1112781706376454/ )

– profesiniame tinkle „Linkedin“ (https://www.linkedin.com/company/lietuvos-jaunuju-matematiku-susitikimas/ )

Penktasis Lietuvos matematikų draugijos Jaunųjų matematikų premijos konkursas

 

2015 m. Lietuvos matematikų draugija (LMD) įsteigė Jaunųjų matematikų premiją (JMP). Pirmoji JMP buvo paskirta 2016 m. prof. Vytautui Paškūnui (University of Duisburg-Essen, Vokietija), antroji – 2018 m. dr. Kęstučiui Česnavičiui (Université Paris-Sud, Prancūzija), trečioji – 2020 m. prof. Pauliui Drungilui (VU MIF), ketvirtoji – 2022 m. dr. Vidui Regelskiui (VU TFAI, University of Hertfordshire, Jungtinė Karalystė).

Remiantis šios premijos konkurso nuostatais (su jais galima susipažinti LMD svetainėje http://www.lmd.mif.vu.lt/lmd-jaunuju-matematiku-premija), skelbiamas penktasis 2024 m. JMP konkursas.

Darbus konkursui gali teikti matematikos krypties mokslininkai, turintys Lietuvos pilietybę ir gimę 1984 m. arba vėliau.

Konkursui pateikiami šie dokumentai (lietuvių ar anglų kalba):

  • darbo aprašas, kuriame būtų išskirti pagrindiniai konkursui teikiamo darbo rezultatai ir jų svarba (aprašo apimtis neturi viršyti 3 puslapių);
  • publikacijos (straipsniai ar monografijos, pdf formatu);
  • konkurso dalyvio gyvenimo aprašymas;
  • pilnas konkurso dalyvio publikacijų sąrašas.

 

Dokumentai turi būti pateikti LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Pauliui Drungilui e-

paštu paulius.drungilas@mif.vu.lt iki 2024 m. vasario 15 d. 24 val. Vilniaus laiku.

Jei galimybės pateikti dokumentus e-paštu nėra, juos galima pateikti laišku (pašto spaudo data iki 2024 m. vasario 15 d.) adresuotu

LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Pauliui Drungilui Lietuvos matematikų draugija

Vilniaus universitetas

Matematikos ir informatikos fakultetas Naugarduko 24, Vilnius LT-03225

Konkurso rezultatai bus skelbiami 2024 m. LMD konferencijos metu ir LMD tinklalapyje. Konkurso nugalėtojui įteikiamas LMD diplomas ir piniginė premija.

 

 

LMD JMP komitetas

2023 m.  lapkričio 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:

Donatas Surgailis (VU emeritas):
Priklausomi Puasono dydžiai, Mehler’io formulė, atsitiktinių granulių modelis ir taikymai Burgers’o lygčiai

Gautas priklausomų Puasono atsitiktinių dydžių bendro skirstinio skleidinys Charlier polinomais (Mehler’io formulė). Jo pagalba, nagrinėjamos atsitiktinių granulių modelio  netiesinių funkcijų skeilingo ribos.  Gauti rezultatai taikomi Burgers’o lygties  statistinių sprendinių asimptotikai.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNmYzJmMWYtMGRmMi00ZjFlLThiNDYtYjA3NGM5MzYxMjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Lietuvos fizikų draugijai 60
Šių metų spalio 25-27 d. vyko Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija. Šiemet Lietuvos fizikų draugija mini įkūrimo 60-metį.
LMD valdyba apdovanojo Lietuvos Fizikų Draugiją Zigmo Žemaičio medaliu už  indėlį į Lietuvos mokslą, švietimą ir nacionalinę kultūrą. LMD prezidentas Artūras Štikonas pasveikino LFD draugiją ir įteikė Zigmo Žemaičio medalį ir diplomą.
1K3A09471
1K3A09527

 

ljms-logo-acronym-verdana-small

Vyksta registracija į

12-ąjį Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimą (LJMS’12), kuris vyks š. m. gruodžio 29 d., penktadienį, mišriuoju būdu (gyvai su internetine transliacija). Renginys vyks VU Matematikos ir informatikos fakultete, Naugarduko g. 24, Vilnius.

Su malonumu pranešame, kad jau veikia mūsų susitikimo interneto svetainė:
https://www.matematikususitikimas.com/

Ketinančius dalyvauti prašome užsiregistruoti. Primename, kad visiems dalyviams yra suteikiama proga skaityti trumpąjį pranešimą, tai nurodykite registracijos metu. Anketa čia:

https://www.matematikususitikimas.com/registracija

 

Taip pat informuojame, kad jau yra paskelbti geriausio 2023 m. doktoranto straipsnio rinkimai. Daugiau informacijos:

https://www.matematikususitikimas.com/konkursas

Informaciją bei pranešimus apie renginį galima gauti ir Facebook puslapyje:

https://www.facebook.com/MatematikuSusitikimas


Iki susitikimo!
LJMS’12 organizatorių komanda

 

KTU MGMF mokslo seminaras: dr. Tadas Telksnys

 

Lapkričio 30 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu dr. Tadas Telksnys (KTU MGMF) skaitys paskaitą „Trupmeninės eilės diskretieji procesai ir jų valdymas“ . Seminaras vyks Studentų g. 50 – 103 aud.

tadasTelksnys

 

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki lapkričio 24 d.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

Registracija į mokslo seminarą: https://tinyurl.com/ert8mymy

 

KTU MGMF mokslo seminaras: doc. dr. Mindaugas Šnipas

 

Sausio 25 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu doc. dr. Mindaugas Šnipas (KTU MGMF ) pristatys “Koneksino baltymo formuojamų kanalų matematinis modeliavimas”. Seminaras vyks Studentų g. 50 – 103 aud.

 

MindaugasŠnipas

 

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki sausio 19 d.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

Registracija į mokslo seminarą: https://tinyurl.com/244da7j4