ljms-logo-acronym-verdana-small

Paskutinį metų penktadienį, gruodžio 29 d., laukia svarbiausias kasmetinis Lietuvos jaunųjų matematikų renginys – 12-asis Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas (LJMS’12).

 

Visi galintys atvykti kviečiami į Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos fakultetą adresu Naugarduko g. 24, renginio pradžia – 10 val., o registracija prasideda jau 9:15 val. Gera žinia ir tiems, kuriems nepavyksta dalyvauti gyvai – bus galimybė stebėti tiesioginę transliaciją.

 

“Džiaugiamės, kad LJMS tradicijos išlieka ir visus kviečiame į 12-ąjį Susitikimą. Smagu matyti, kad renginiu domisi naujoji matematikų karta, o prie renginio prisideda ne tik senbūviai, bet ir nauji veidai“ – mintimis dalijasi šių metų renginio organizatoriai. – “Ypatingai džiaugiamės, kad prie tradicinių organizatorių šiemet prisijungė ir VDU IF atstovai, tai neabejotinai augina renginio potencialą ir padės pritraukt vis daugiau dalyvių ir taip plėsti jaunųjų matematikų bendruomenę.”

 

Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas – kasmetinė konferencija, apjungianti Lietuvos matematikų bendruomenę ir užsienyje studijuojančius ar jau dirbančius jaunuosius mokslininkus bei dėstytojus, viešinanti jaunimo pasiekimus. Renginys pritraukia ir aukštųjų technologijų pramonės įmones, bankus, finansų ir rizikos valdymo, investavimo firmas, kurioms reikalingi aukštos kvalifikacijos matematikos specialistai.

 

Per dvylika metų konferencijoje kviestinius pranešimus skaitė daugiau nei 30 jaunųjų mokslininkų, tarp jų ir mokslo žvaigždės iš užsienio universitetų bei mokslo institucijų. Dvylika doktorantų apdovanoti premijomis už geriausius doktorantūros metu parašytus straipsnius.

 

LJMS organizuoja Lietuvos ir užsienio universitetų jaunieji matematikai kartu su Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakultetu, Kauno technologijos universiteto Matematikos ir Gamtos mokslų fakultetu, Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetu ir Lietuvos mokslų akademijos Jaunąja akademija. Įmonės ne tik remia susitikimą, bet dar ir deleguoja savo atstovus pristatyti platesnei visuomenei, ką daro įdomaus, su kokiais matematiniais iššūkiais susiduria.

 

Šių metų Susitikimą remia: SEB, „DIPtech“, „Euromonitor International“, „Omnisend“.

 

Daugiau informacijos apie renginį:

 

– renginio puslapyje (www.matematikususitikimas.com )

– socialiniame tinkle „Facebook“ (https://facebook.com/events/s/12-asis-lietuvos-jaunuju-matem/1112781706376454/ )

– profesiniame tinkle „Linkedin“ (https://www.linkedin.com/company/lietuvos-jaunuju-matematiku-susitikimas/ )

Penktasis Lietuvos matematikų draugijos Jaunųjų matematikų premijos konkursas

 

2015 m. Lietuvos matematikų draugija (LMD) įsteigė Jaunųjų matematikų premiją (JMP). Pirmoji JMP buvo paskirta 2016 m. prof. Vytautui Paškūnui (University of Duisburg-Essen, Vokietija), antroji – 2018 m. dr. Kęstučiui Česnavičiui (Université Paris-Sud, Prancūzija), trečioji – 2020 m. prof. Pauliui Drungilui (VU MIF), ketvirtoji – 2022 m. dr. Vidui Regelskiui (VU TFAI, University of Hertfordshire, Jungtinė Karalystė).

Remiantis šios premijos konkurso nuostatais (su jais galima susipažinti LMD svetainėje http://www.lmd.mif.vu.lt/lmd-jaunuju-matematiku-premija), skelbiamas penktasis 2024 m. JMP konkursas.

Darbus konkursui gali teikti matematikos krypties mokslininkai, turintys Lietuvos pilietybę ir gimę 1984 m. arba vėliau.

Konkursui pateikiami šie dokumentai (lietuvių ar anglų kalba):

  • darbo aprašas, kuriame būtų išskirti pagrindiniai konkursui teikiamo darbo rezultatai ir jų svarba (aprašo apimtis neturi viršyti 3 puslapių);
  • publikacijos (straipsniai ar monografijos, pdf formatu);
  • konkurso dalyvio gyvenimo aprašymas;
  • pilnas konkurso dalyvio publikacijų sąrašas.

 

Dokumentai turi būti pateikti LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Pauliui Drungilui e-

paštu paulius.drungilas@mif.vu.lt iki 2024 m. vasario 15 d. 24 val. Vilniaus laiku.

Jei galimybės pateikti dokumentus e-paštu nėra, juos galima pateikti laišku (pašto spaudo data iki 2024 m. vasario 15 d.) adresuotu

LMD JMP komiteto pirmininkui prof. Pauliui Drungilui Lietuvos matematikų draugija

Vilniaus universitetas

Matematikos ir informatikos fakultetas Naugarduko 24, Vilnius LT-03225

Konkurso rezultatai bus skelbiami 2024 m. LMD konferencijos metu ir LMD tinklalapyje. Konkurso nugalėtojui įteikiamas LMD diplomas ir piniginė premija.

 

 

LMD JMP komitetas

2023 m.  lapkričio 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:

Donatas Surgailis (VU emeritas):
Priklausomi Puasono dydžiai, Mehler’io formulė, atsitiktinių granulių modelis ir taikymai Burgers’o lygčiai

Gautas priklausomų Puasono atsitiktinių dydžių bendro skirstinio skleidinys Charlier polinomais (Mehler’io formulė). Jo pagalba, nagrinėjamos atsitiktinių granulių modelio  netiesinių funkcijų skeilingo ribos.  Gauti rezultatai taikomi Burgers’o lygties  statistinių sprendinių asimptotikai.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNmYzJmMWYtMGRmMi00ZjFlLThiNDYtYjA3NGM5MzYxMjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Lietuvos fizikų draugijai 60
Šių metų spalio 25-27 d. vyko Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija. Šiemet Lietuvos fizikų draugija mini įkūrimo 60-metį.
LMD valdyba apdovanojo Lietuvos Fizikų Draugiją Zigmo Žemaičio medaliu už  indėlį į Lietuvos mokslą, švietimą ir nacionalinę kultūrą. LMD prezidentas Artūras Štikonas pasveikino LFD draugiją ir įteikė Zigmo Žemaičio medalį ir diplomą.
1K3A09471
1K3A09527

 

ljms-logo-acronym-verdana-small

Vyksta registracija į

12-ąjį Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimą (LJMS’12), kuris vyks š. m. gruodžio 29 d., penktadienį, mišriuoju būdu (gyvai su internetine transliacija). Renginys vyks VU Matematikos ir informatikos fakultete, Naugarduko g. 24, Vilnius.

Su malonumu pranešame, kad jau veikia mūsų susitikimo interneto svetainė:
https://www.matematikususitikimas.com/

Ketinančius dalyvauti prašome užsiregistruoti. Primename, kad visiems dalyviams yra suteikiama proga skaityti trumpąjį pranešimą, tai nurodykite registracijos metu. Anketa čia:

https://www.matematikususitikimas.com/registracija

 

Taip pat informuojame, kad jau yra paskelbti geriausio 2023 m. doktoranto straipsnio rinkimai. Daugiau informacijos:

https://www.matematikususitikimas.com/konkursas

Informaciją bei pranešimus apie renginį galima gauti ir Facebook puslapyje:

https://www.facebook.com/MatematikuSusitikimas


Iki susitikimo!
LJMS’12 organizatorių komanda

 

KTU MGMF mokslo seminaras: dr. Tadas Telksnys

 

Lapkričio 30 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu dr. Tadas Telksnys (KTU MGMF) skaitys paskaitą „Trupmeninės eilės diskretieji procesai ir jų valdymas“ . Seminaras vyks Studentų g. 50 – 103 aud.

tadasTelksnys

 

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki lapkričio 24 d.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

Registracija į mokslo seminarą: https://tinyurl.com/ert8mymy

 

KTU MGMF mokslo seminaras: doc. dr. Mindaugas Šnipas

 

Sausio 25 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu doc. dr. Mindaugas Šnipas (KTU MGMF ) pristatys “Koneksino baltymo formuojamų kanalų matematinis modeliavimas”. Seminaras vyks Studentų g. 50 – 103 aud.

 

MindaugasŠnipas

 

Seminaras vyks mišriu būdu: gyvai Studentų g. 50 – 103 aud., Kaunas ir transliuojamas internetu „Microsoft Teams“ platformoje. Nuoroda bus  atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija į šį seminarą vyksta iki sausio 19 d.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

Registracija į mokslo seminarą: https://tinyurl.com/244da7j4

 

 

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius (Matematikos sekcija) ir  Lietuvos matematikų draugija

2023 m. spalio 9 d. (pirmadienis) 17 val.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, akademiko prof. Jono Kubiliaus auditorija, 102 a.)

Seminaras-diskusija

DIRBTINIS INTELEKTAS. NE KAŽKADA IR KAŽKUR, O DABAR IR MANO KOMPIUTERYJE

Seminare bus aptariami dirbtinio intelekto (DI) potencialūs taikymai ir galimybės, taip pat apžvelgiamos galimų grėsmių analizės. DI jau įsitvirtino ir susiformavo kaip svarbi, intriguojanti mokslinių tyrimų sritis. Tad ko mums dar trūksta, kad taptume (išliktume) lyderiais?

Renginio moderatorius – Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrasis narys prof. Raimondas Čiegis.

Įvadiniai pranešimai (trukmė 15 min.):

  • Dirbtinis intelektas – irgi intelektas? Pasižvalgykime po jo metodų (įrankių)

aibę – čia gausu gerų pažįstamų, bet daugelis jų surado „naują“ kvėpavimą.

LMA tikrasis narys prof. Raimondas ČIEGIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Matematinio modeliavimo katedra.

  • Dirbtinis intelektas – bauginančiai protingas?

Dr. Virginijus MARCINKEVIČIUS, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas.

  • Didelių kalbos modelių panaudojimas: naudos ir grėsmės.

Dr. Linas Petkevičius, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos institutas.

Jeigu per diskusiją planuojate naudoti vaizdinę informaciją, prašome prieš renginį perkelti ją į kompiuterį.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

LMA ir LMD seminaro, įvyksiančio spalio 9 d. 17 val., nuoroda nuotoliniams dalyviams (nuoroda atvira, t.y. gali jungtis visi turintys nuorodą):

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE0YzliNDgtNGY1NS00MjQwLThlOTItZjFkZmJkYzJkZDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

2023-10-09 kvietimas_derinti_taisytas20231009_170834

1 seminaras:

KTU MGMF mokslo seminaras

09 28

„The Ontology based Water Resources Monitoring System for Sustainable Regional Development“

Rugsėjo 28 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu doc. dr. Madina Mansurova (Al-Farabi Kazachstano nacionalinis universitetas) skaitys paskaitą „The Ontology based Water Resources Monitoring System for Sustainable Regional Development“. Seminaras vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuorodą bus siunčiame registracijos metu nurodytu el. paštu. Regitsracija į šį seminarą vyksta iki rugsėjo 24 d.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/2rabcx7b

2 seminaras:

KTU MGMF mokslo seminaras

10 26

 

„Employing cloud-based business intelligence solutions to administer auniversity“.

Spalio 26 d. 15.30 val. vyks KTU MGMF mokslo seminarų ciklo seminaras, kurio metu dr. Gulshat Amirkhanova (Al-Farabi Kazachstano nacionalinis universitetas) skaitys paskaitą „Employing cloud-based business intelligence solutions to administer auniversity“. Seminaras vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuorodą bus siunčiame registracijos metu nurodytu el. paštu. Regitsracija į šį seminarą vyksta iki spalio 22 d.

KTU MGMF Mokslo seminarai vyks 2023-2024 mokslo metų kiekvieno mėnesio, išskyrus gruodį ir birželį, paskutinį ketvirtadienį nuo 15.30 val. nuotoliniu arba mišriu būdu.

KTU MGMF mokslo seminarų tikslas – dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti mokslinę kompetenciją. Seminaruose dalyvaujantys asmenys gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.

Registracija į mokslo seminarą: http://tinyurl.com/ks6wj4vs

EUGENIJUS STANKUS (1945-12-10 – 2023-08-07)

2023 metų rugpjūčio 7 d. po sunkios ligos mirė buvęs ilgametis VU Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas profesorius Eugenijus Stankus.

E.Stankus

Eugenijus Stankus gimė 1945 metų gruodžio 10 d. Maldučių kaime tuometiniame Rietavo valsčiuje. Mokėsi Rietavo vidurinėje mokykloje, kurioje jį matematikos mokė nuoširdus ir reiklus mokytojas Kazys Šikšnius. Baigęs mokyklą, E. Stankus įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą, kurį baigė 1970 metais, įgydamas matematiko kvalifikaciją. Nuo to laiko iki išėjimo į pensiją 2014 metais jis dirbo VU Matematikos ir informatikos fakultete asistentu (1970 – 1978 metais), vyr. dėstytoju (1978 – 1982 metais), docentu (1982 – 2008 metais), profesoriumi (2008 – 2014 metais), 2003 – 2014  metais buvo Matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėju. Dėstė tikimybių teoriją, tiesinę algebrą ir geometriją, skaičių teoriją, matematikos didaktiką, matematikos pagrindus ir kitus dalykus, buvo studentų vertinamas ir gerbiamas. 1973 – 1976 E. Stankus studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje, 1977 metais apgynė fizikos ir matematikos kandidato disertaciją tema „Tikimybiniai metodai Dirichlė L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje“ (darbo vadovas prof. Jonas Kubilius).  E. Stankaus mokslinio darbo sritys – skaičių teorija, tikimybinė skaičių teorija, matematikos didaktika, jis paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių. E. Stankus kėlė kvalifikaciją Maskvos M. Lomonosovo universitete, Leningrado Matematikos institute, Liono universitete Prancūzijoje.  2008 metais jis atliko habilitacinę procedūrą tema „Tikimybiniai metodai Dirichlė L-funkcijų reikšmių pasiskirstymo teorijoje“, tais pačiais metais jam suteiktas profesoriaus vardas.

Stankus kartu su bendraautoriais parašė eilę leidinių studentams: mokymo priemones „Tiesinė algebra ir geometrija“ (2005), „Ekonometrija“ (2005), vadovėlius „Matematika“ (2001), „Matematikos pagrindai“ (2009), internete paskelbė dėstomų dalykų konspektų. Ilgą laiką jis buvo Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, Žemaitijos kolegijos tarybos narys.

Ypač dideli E. Stankaus nuopelnai mokiniams ir matematikos mokytojams. Jis buvo vienas iš matematikos vadovėlių ir uždavinynų 11 – 12 klasėms (2003 – 2004) autorių, aktyviai dalyvavo matematikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skaitė daug paskaitų mokytojams, parengė metodinių rekomendacijų, buvo įvairių Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupių narys, Valstybinio matematikos brandos egzamino programos ir užduočių rengėjas, ilgai ir vaisingai dirbo Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos taryboje.  E. Stankus buvo vienas iš Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos atkūrimo 1998 metais iniciatorių, iki paskutinių dienų ruošė ir tikrino jos užduotis, ilgai tvarkė mokyklos internetinę svetainę, redagavo mokyklos leidinius. E. Stankus aktyviai reiškėsi regioninių olimpiadų veikloje, ruošė joms užduotis, vertino mokinių darbus, skaitė paskaitas mokytojams ir mokiniams. Jis buvo vienas iš  Rietavo komandinės matematikos olimpiados mokytojo Kazio Šikšniaus taurei laimėti organizatorių, ši olimpiada vyko kasmet 2002 – 2019 metais. 2016 metais E. Stankui suteiktas Rietavo savivaldybės garbės piliečio vardas.

Pasigesime Eugenijaus reiklaus požiūrio, nuoširdaus žodžio, mąslaus žvilgsnio. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.

 

2023 m.  gegužės 22 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:

Linas Petkevičius (VU Informatikos institutas):
chatGPT ir dideli kalbos/vaizdo modeliai

Populiari ir dažna diskusijų pastaruoju metu tema – kalbos modeliai. Seminare pažvelgsime į tipinius praktinius pavyzdžius, kaip modeliai gali būti naudingi. Tai pat bus apžvelgiama, kaip suformuluoti minimi matematiniai modeliai.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą. Pasidalinkite su savo kolegomis.