Doc. habil. dr.  Regimantas Ričardas PLIUŠKEVIČIUS (1937-07-10 – 2023-01-22)

pliuskevicius

2023 m. sausio 22 d. eidamas 86-uosius metus, mirė docentas fizinių mokslų habilituotas daktaras Regimantas Ričardas PLIUŠKEVIČIUS.

R. R. Pliuškevičius gimė 1937 m. liepos 10 d. Šiauliuose.  1961 m. baigė Vilniaus universitetą. 1963–1967 m. buvo SSRS Mokslų akademijos Matematikos instituto Leningrado skyriaus aspirantas. Daktaro disertaciją Regimantas Pliuškevičius parengė ir 1967 m. sėkmingai apgynė SSRS Mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Sankt Peterburgo skyriuje; habilituoto mokslo daktaro disertaciją apgynė 2002 m.

R. R. Pliuškevičius dirbo akademinį darbą. Nuo 1961 m. – Fizikos ir matematikos instituto (kuris 1977 m. buvo pervadintas Matematikos ir kibernetikos institutu, 1990 m. – Matematikos ir informatikos institutu, o nuo 2018 m. – Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutu) mokslininkas, 1993–2015 m. – Matematinės logikos skyriaus vadovas.

Regimantas Ričardas Pliuškevičius yra vienas iš matematinės logikos vystymo Lietuvoje pradininkų. Jam vadovaujant buvo apgintos 6 mokslų daktaro disertacijos. Regimanto mokslinių interesų sritis – neklasikinės (modalumo, dinaminės, laiko, žinių) logikos, jų įrodymo teorijos (įrodymo paieškos metodai, išsprendžiamumas, įrodymo paieškos baigtinumas) ir taikymai informatikoje. Jis yra daugiau kaip 120 mokslinių publikacijų autorius.

Daugiau …