2022 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjai:
Jonas Jankauskas (VU MIF Matematikos institutas),
Artūras Štikonas (VU MIF Taikomosios matematikos institutas).

Pavadinimas: 2022 metų LMD veikla tarptautinėse organizacijose: ispūdžiai iš EMS tarybos susitikimo (Bledas, Slovėnija) ir IMU Generalinės Asamblėjos (Helsinkis, Suomija)

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams.

Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1ZjMyYjMtOGE4Ni00ZmUwLTk1ZDQtOGZhODU2NGMyMTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d