2022 m.  gruodžio 1 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėja:
Daiva Petkevičiūtė-Gerlach  (KTU MGMF):
DNR molekulės konfigūracijos nukleosomoje modeliavimas

DNR ląstelėse yra susivyniojusi į nukleosomas, sudarytas iš 147 bazių porų ilgio DNR ir baltymų histonų šerdies. Nukleosomos  ne tik padeda kompaktiškai supakuoti DNR, bet ir reguliuoja genų raišką. Pranešime papasakosiu apie matematinį DNR mechanikos modelį cgDNA ir šiuo modeliu paremtą energijos minimizavimo metodą DNR konfigūracijai nukleosomoje prognozuoti. Minimizavimo rezultatai, juos lyginant su eksperimentiniais duomenimis, padeda geriau suprasti kaip nukleosomų išsidėstymas ir mobilumas išilgai DNR priklauso nuo genetinės sekos ir jos nulemtų DNR mechaninių savybių.

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams.

Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkYWRjYzctODZmZi00ZTFmLThlN2QtMGM1NWZmOGEyYWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d