Lietuvos-sviesuoliai-2022 Page_1Lietuvos-sviesuoliai-2022 Page_2
M. K. Čiurlionio fondas kartu su Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetu, Lietuvos mokslų akademija, asociacija INFOBALT  2022 m. lapkričio 8 d.  „Šviesuolio 2022“ titulu buvo apdovanoti:
prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius,
prof. habil. dr. Valentina Dagienė,
prof. habil. dr. Vygantas Paulauskas,
prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas,
prof. habil. dr. Šarūnas Raudys,
a. a. prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys (1930–2022).
 Lietuvos-sviesuoliai-2022
Apie šviesuolius
Prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius (g. 1949) – matematikas, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Paskelbė per 130 teorinių ir taikomųjų darbų iš patikimumo teorijos, išgyvenamumo analizės ir matematinės statistikos. Vienas matematinės pagreitintųjų bandymų teorijos kūrėjų.
Prof. habil. dr. Valentina Dagienė – Lietuvos informatikė, fizinių mokslų daktarė, vadovėlių autorė. Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių ir daugiau kaip 100 mokslo populiarinamųjų straipsnių švietimo, kompiuterių programų lietuvinimo klausimais. Parengė daugiau kaip 60 informatikos mokomųjų knygų (dalis su bendraautoriais), apie pusė iš jų – vadovėliai.
Prof. habil. dr. Vygantas Paulauskas – matematikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. Funkcinės analizės vadovėlių autorius. Paskelbė daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių. Mokslo sritys: ribinės teoremos begalinio matavimo erdvėse, operatorių pusgrupių aproksimacija. Apdovanotas Lietuvos mokslo premija.
Prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas – matematikas, vadovėlių autorius, Lietuvos mokslo premijos laureatas, apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Pagrindė baigtinių skirtumų metodą kvazitiesinėms elipsinėms lygtims, teorinius rezultatus pritaikė sprendžiant minimalaus paviršiaus lygtį (statyboje ir architektūroje). Sukūrė metodą parabolinių lygčių nelokaliosiomis sąlygomis skirtuminių schemų stabilumui tirti.
Prof. habil. dr. Šarūnas Raudys – kibernetikas, informatikas. Mokslinių tyrimų sritys – atpažinimo metodų sudėtingumo, jiems sudaryti panaudotų eksperimentinių duomenų kiekio ir darbo tikslumo sąsajos (vienas pradininkų). Sukūrė būdą dviejų sričių – daugiamatės statistikos ir neuroninių tinklų – teorinėms žinioms susieti sudarant klasifikavimo ir prognozavimo taisykles. Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių.
A. a. prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys (1930–2022) – profesorius, habilituotas daktaras, interneto plėtros Lietuvoje pradininkas, KTU garbės daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys, Atpažinimo procesų skyriaus ir UNESCO katedros „Informatika humanitarams“ vadovas Matematikos ir informatikos institute. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi už nuopelnus Lietuvai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje. Paskelbė 162 mokslinius straipsnius bei padarė 6 išradimus.
Pranešimą parengė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondas