2023 m.  balandžio 24 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėjas:
Viktor Skorniakov (VU Taikomosios matematikos institutas):

Pranešimo tema: Apie grupinį testavimą

Pranešimas skirtas supažindinti su grupiniu testavimu. Jo metu aptarsime metodo ištakas ir idėją, pagrindines sąvokas, schemų klasifikaciją,
susipažinsime su tipiniais ir keliais įdomiais – ilgą laiką neišspręstais – uždaviniais

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmMTdjOTktYmU4Ni00YTM5LTk4NjEtZWU4YTQ3ZWFhYjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą. Pasidalinkite su savo kolegomis.