Prof.  dr.  Algirdas AMBRAZEVIČIUS (1952-09-01 – 2023-04-13)

alg_10

Balandžio 13 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą po sunkios ligos paliko profesorius Algirdas Ambrazevičius. Liko nebaigtas skaityti Matematinės fizikos lygčių kursas, nebaigti moksliniai darbai, neįgyvendintos svajonės.

Algirdas Ambrazevičius gimė 1952 m.  rugsėjo mėn. 1 dieną Vilniuje, kur ir praleido savo gyvenimą. 1971 m. baigęs vidurinę mokyklą pasirinko matematikos studijas Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultete. Po dviejų metų sėkmingų studijų Vilniuje Algirdas išvyko į Sankt Peterburgo (tuo metu Leningrado) universiteto Matematikos ir mechanikos fakultetą tęsti matematikos studijų. 1977 m. baigęs šį universitetą Algirdas tęsė studijas to paties universiteto aspirantūroje vadovaujant prof. fiz. mat. dr. N.N. Uralcevai. ir 1981 m. jis apgynė fiz.mat.mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją tema „Kapiliariškumo problemos kūginėse srityse“.

Nuo 1981 m. A. Ambrazevičius pradėjo dirbti vyr. dėstytoju VU matematikos fakulteto Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedroje. 1998 m. jam suteiktas docento, o 2020 m. profesoriaus vardai.

Dirbdamas šioje katedroje Algirdas skaitė Matematinės fizikos lygčių ir Matematinio modeliavimo kursus, vedė jų pratybas, vadovavo daugelio studentų kursiniams ir diplominiams darbams. Kartu su kolegomis 2012-2020 m. jis laimėjo ir įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos skelbtus du projektus, parašė vadovėlio „Matematinės  fizikos lygtys“ I dalį ir kartu su doc. A. Domarku parašė šio vadovėlio II dalį. Be to paruošė „Diferencialinių lygčių sprendinių stabilumo ir matematinio modeliavimo“ kursų paskaitų konspektus. Algirdas kartu su kolegomis Lietuvos ir užsienio žurnaluose yra publikavęs apie 20 mokslinių darbų elipsinių ir parabolinių lygčių išsprendžiamumo klausimais, skaitė mokslinius pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose.

Profesorius A. Ambrazevičius buvo nuoširdus, draugiškas bei gerbiamas kolegų ir studentų. Jis visada buvo pasirengęs padėti, patarti ir konsultuoti studentus bei kolegas sudėtingais diferencialinių lygčių teorijos klausimais.

Fakultete jau nesutiksime jo mąslaus žvilgsnio, negirdėsime jo giliai apmąstytų paskaitų.