Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius (Matematikos sekcija) ir  Lietuvos matematikų draugija

2023 m. spalio 9 d. (pirmadienis) 17 val.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, akademiko prof. Jono Kubiliaus auditorija, 102 a.)

Seminaras-diskusija

DIRBTINIS INTELEKTAS. NE KAŽKADA IR KAŽKUR, O DABAR IR MANO KOMPIUTERYJE

Seminare bus aptariami dirbtinio intelekto (DI) potencialūs taikymai ir galimybės, taip pat apžvelgiamos galimų grėsmių analizės. DI jau įsitvirtino ir susiformavo kaip svarbi, intriguojanti mokslinių tyrimų sritis. Tad ko mums dar trūksta, kad taptume (išliktume) lyderiais?

Renginio moderatorius – Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrasis narys prof. Raimondas Čiegis.

Įvadiniai pranešimai (trukmė 15 min.):

  • Dirbtinis intelektas – irgi intelektas? Pasižvalgykime po jo metodų (įrankių)

aibę – čia gausu gerų pažįstamų, bet daugelis jų surado „naują“ kvėpavimą.

LMA tikrasis narys prof. Raimondas ČIEGIS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Matematinio modeliavimo katedra.

  • Dirbtinis intelektas – bauginančiai protingas?

Dr. Virginijus MARCINKEVIČIUS, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas.

  • Didelių kalbos modelių panaudojimas: naudos ir grėsmės.

Dr. Linas Petkevičius, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos institutas.

Jeigu per diskusiją planuojate naudoti vaizdinę informaciją, prašome prieš renginį perkelti ją į kompiuterį.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

LMA ir LMD seminaro, įvyksiančio spalio 9 d. 17 val., nuoroda nuotoliniams dalyviams (nuoroda atvira, t.y. gali jungtis visi turintys nuorodą):

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE0YzliNDgtNGY1NS00MjQwLThlOTItZjFkZmJkYzJkZDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d

2023-10-09 kvietimas_derinti_taisytas20231009_170834