2023 m.  kovo 27 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų draugijos seminaras.

 

Pranešėja: Roma Kačinskaitė (VU Matematikos institutas)

 

Pranešimo tema:  Apie dzeta funkcijas nuo pradžios.

Pirminių skaičių pasiskirstymas – nuo seno matematikus dominanti problema, o mėginimas jį aprašyti – viliojantis iššūkis. Akivaizdu, kad elementarių skaičiavimų nepakanka. Kaip vienas iš galimų įrankių yra pasitelkiamos dzeta funkcijos. Apie jas ir bus kalbama pranešime.

 

 

Seminare taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant MsTeams:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVkMGEyZmMtOTU2Ny00NDljLWE3Y2EtNTA3NWNlZWZhMGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2285b1cf71-4572-41d6-b008-1d6d806d4abb%22%7d
 

Nuoroda atvira, gali dalyvauti visi turintys nuorodą.