LMD suvažiavimas  vyko 2024 birželio 27 d.  Šiauliai, Vytauto g. 84; 413 a. 

 

_DSC3287

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAnoif4VDko

 

9:30 – 12:30 Lietuvos matematikų draugijos suvažiavimas 

 

 9:30 – 9:45 Suvažiavimo (ir LMD konferencijos)  atidarymas

_DSC3226

9:45 – 10:20 Lietuvos matematikų draugijos valdybos ataskaita
(pranešėjas LMD Valdybos pirmininkas prof. dr. Artūras Štikonas)

_DSC3273

LMD Valdybos ataskaita (2021-2024)

LMD_Prezidento_ataskaita_suvažiavime (skaidrės)

 

10:20 – 10:30 Lietuvos matematikų draugijos revizijos komisijos ataskaita
(pranešėja LMD revizijos komisijos pirmininkė dr. Roma Kačinskaitė)

 

10:30 – 10:40  Diskusijos
10:40 – 10:50 Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Kandidatų į Lietuvos matematikų draugijos Prezidento poziciją iškėlimas.
10:50 – 11:30 Balsavimas
11:30 – 11:35 LMD Prezidento rinkimų rezultatų paskelbimas

 

11:35 – 11:45 Valdybos narių ir revizijos komisijos narių kandidatūrų iškėlimas
11:45 – 12:15  Balsavimas
12:15 – 12:30 Išrinktų valdybos narių ir revizijos komisijos narių paskelbimas

 

Suvažiavimas išrinko Prof.  Artūrą Štikoną  (antrajai kadencijai) LMD Prezidentu.

Išrinkta nauja LMD Vadyba ir Revizijos Komisija LMD Valdyba (2024)

Suvažiavimas patikslino nario mokesčio mokėjimo tvarką:

1. LMD nario mokestis sumokamas už einamus metus.*1
2. Išimties atvejais gali būti taikoma nario mokesčio lengvata.*2

*1 Datą iki kurios turi būti sumokėtas Nario mokestis nustato LMD Valdyba.
*2 Dėl nario mokesčio lengvatos (dydžio ir laikotarpio) sprendimą priima LMD Valdyba, gavusi LMD nario prašymą.

IMG_0655

 

Po suvažiavimo vyko 65-oji Lietuvos Matematikų Draugijos konferencija

Informacija VU ŠA puslapyje (čia)