Dėmesio, norintys peržiūrėti LMD 61-osios konferencijos atidarymo akimirkas ir plenarinius pranešimus, gali tai padaryti čia.