jonas-pranas-banys

2016 metų birželio 12 d., eidamas 84-uosius metus, mirė žinomas Lietuvos matematikas, Lietuvos edukologijos universiteto ilgametis prorektorius, buvusio matematikos ir informatikos fakulteto dekanas, docentas Jonas Pranas Banys.

Jonas Pranas Banys gimė 1932 metų spalio 10 dieną Eržvilko valsčiaus Rimšų kaime (dabar Jurbarko raj.), valstiečių šeimoje. Mokėsi Eržvilko vidurinėje mokykloje, 1956 metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. Baigęs universitetą, nuo 1961 metų jame dirbo Tikimybių ir skaičių teorijos katedros asistentu, 1964–1967 metais studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje.

Nuo 1967 metų rugsėjo 1 dienos J. P. Banys pradėjo dirbti Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Elementariosios matematikos ir geometrijos katedros vyresniuoju dėstytoju. 1973 m. gegužės 29 d. J. P. Banys apgynė fizikos–matematikos mokslų kandidatinę disertaciją, 1976 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. Nuo 1975 metų J. P. Banys dirbo Elementariosios matematikos ir geometrijos katedros docentu, 1977–1980 metais buvo šios katedros vedėjas. 1980 metais Jonas Pranas Banys išrinktas Matematikos fakulteto dekanu. 1983 metų gegužės mėnesį jis paskiriamas Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto mokymo – auklėjimo reikalų prorektoriumi. Šias pareigas J. P. Banys ėjo iki 1990 metų, tuo pat metu dirbo Algebros ir skaičių teorijos katedros docento pareigose. 1992 metais Jonas Banys vėl išrinktas Matematikos ir informatikos fakulteto dekanu. Pablogėjus sveikatai, 2011 metais pasitraukė iš fakulteto dekano pareigų.

Visose pareigose doc. Jonas Pranas Banys pasižymėjo darbštumu, sąžiningumu, geranoriškumu, reiklumu sau ir kitiems, buvo mylimas ir gerbiamas studentų ir bendradarbių. J. P. Banys parašė apie 40 mokslinių, matematikos taikymo ir metodinių straipsnių, studentams skirtų metodinių mokymo priemonių.

Šviesus Jono Prano Banio atminimas išliks Lietuvos matematikų bendruomenės, jo bendradarbių ir mokinių širdyse.