sinkunas

2016 metų spalio mėn. 10 d. mirė ilgametis Lietuvos edukologijos universiteto docentas, matematikas Juozas Šinkūnas.

Juozas Šinkūnas gimė 1939 m. sausio mėn. 26 d. Utenos rajone, Balčių kaime. 1956 m. baigė Utenos rajono Tauragnų vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakulteto Matematikos ir braižybos specialybę. Su pagyrimu baigęs studijas, 1962 m. J. Šinkūnas pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos–matematikos fakulteto Matematinės analizės katedroje asistentu.

1962–1967 m. jis mokėsi VU aspirantūroje. Baigęs ją, 1967 m. J. Šinkūnas vėl pradėjo dirbti Matematinės analizės katedroje vyr. dėstytoju ir docentu. 1969 m. jis apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidatinę disertaciją, 1972 m. jam suteikiamas docento mokslinis vardas.

Juozas Šinkūnas 1976–1980 m. dirbo dėstytoju Orano universitete Alžyre. Grįžęs į Lietuvą, jis dirbo Matematikos fakulteto prodekanu (1980 – 1981 m.), Matematinės analizės katedros vedėju (1989 – 1993 m.). Nuo 1993 m. J. Šinkūnas – Matematinės analizės katedros docentas. 2010 m. gruodžio mėn. išėjo į pensiją.

Visose veiklos srityse J. Šinkūnas pasižymėjo ypatingu darbštumu, kruopštumu, sąžiningumu, geranoriškumu. Buvo puikus pedagogas, draugiškas ir paslaugus bendradarbis, studentų mylimas už nuoširdumą, gerą dėstomo dalyko išmanymą ir pateikimą, ne kartą buvo studentų išrinktas populiariausiu fakulteto dėstytoju. Už aktyvią pedagoginę ir mokslinę veiklą jis buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vilniaus Pedagoginio universiteto vadovybės padėkos raštais.

Docentas Juozas Šinkūnas aktyviai dirbo mokslinį darbą, paskelbė apie 50 mokslinių ir metodinių straipsnių, skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Ypač aktyvi ir vaisinga jo veikla yra susijusi su pagalba mokyklai: jis su bendraautoriais parašė 2 dalių vadovėlį technikumams, bei vidurinės mokyklos 7 – 10 klasių matematikos vadovėlius, uždavinynus ir mokytojo knygas, išleido keletą mokymo priemonių studentams matematikams. Apie 30 metų J. Šinkūnas buvo Lietuvos moksleivių matematikų olimpiadų vertinimo komisijos narys, daugiau nei 20 metų dalyvavo įvairių regioninių matematikos olimpiadų organizavimo ir vertinimo komisijų veikloje. Jis buvo vienas iš Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos veiklos atnaujinimo iniciatorių, kasmet paruošdavo po keletą įdomių užduočių šios mokyklos moksleiviams. J. Šinkūnas buvo Mokslinės metodinės tarybos prie Švietimo ministerijos narys, Respublikinės matematikos mokytojų atestacinės komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos pirmininkas, skaitė paskaitas Lietuvos matematikos mokytojams. Ilgą laiką jis buvo fakulteto mokslinės tarybos sekretorius, fakulteto Tarybos narys, penkerius metus buvo VPU Senato narys.

Šviesus Juozo – tikro matematiko, doro, sąžiningo, principingo, pareigingo dėstytojo, paprasto, draugiško, geranoriško ir nuoširdaus žmogaus atminimas išliks bendradarbių ir jo mokinių širdyse.