2016 m. spalio 31 d. 17.00 val. 102 (J. Kubiliaus) auditorijoje vyks Lietuvos matematikų
draugijos seminaras.

Pranešėjas Linas Laibinis (VU MIF).

Tema – ,,Interaktyvios automatinės matematinių įrodymų sistemos“.