Pasirodė 59-asis ,,Lietuvos matematikos rinkinio“ tomas, kuriame spausdinami 2018 m. LMD konferencijos, vykusios 2018 m. birželio 18-19 d. Vytauto Didžiojo universitete, darbai. Jame galima rasti ir J. Banionio straipsnį, skirtą LMD 60-mečiui.