Lietuvos matematikų draugijos ir 7-ojo Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimo organizatorių prizai už geriausią 2018 m. matematikos krypties doktoranto straipsnį atiteko Gediminui Bagdonui (Vilniaus universitetas, MIF) už straipsnį „A class of bivariate copula mappings“, publikuotą žurnale Fuzzy Sets and Systems (bendraautorius M. Manstavičius), ir Gražvydui Šemetulskiui (Vilniaus universitetas, MIF) už straipsnį „Optimal Littlewood-Offord inequalities in groups“ publikuotą žurnale Combinatorica (bendraautorius T. Juškevičius).

Sveikiname laimėtojus!