Pasirodė 58-asis ,,Lietuvos matematikos rinkinio“ tomas, kuriame spausdinami 2017 m. LMD konferencijos darbai. Jame  galima rasti Lietuvos matematikų draugijos veiklos 2014–2017 metais ataskaitą.